Bu funksiya ilə siz anbarınızdan məhsulların silinməsini şöbələrə və Terminallara uyğun qura bilərsiniz.

  1. Anbar silinməsini şöbələrə uyğun qurmaq üçün Arxa paneldə AyarlarÜmumiStok ayarları bölməsinə daxil oluruq.


     

  2. Anbar konfiqurasiyalarından Şöbələrə, Terminallara və ya Terminal və şöbəyə uyğun hansını qurmaq istəyiriksə seçirik.

     


Şöbələri anbara uyğun qururuq.Dəyişikləri bitirdikdən sonra funksiya zolağındakı Saxla düyməsindən istifadə edərək dəyişikləri yaddaşda saxlayırıq.