1. Printerin Cəryana qoşulu olduğundan əmin olun.
  2. Printerlər qoşulması adətən 2 cür olur 1 Şəbəkə (LAN) 2 USB.

Şəbəkə olduğu halda (LAN)

  1. Şəbəkə olduğu halda (LAN) sarı və yaşıl işığın yanmasından əmin olun.
  2. Şəbəkənin qoşulu olduğu switch və ya modemin cərayan qoşulu olduğunu yoxlayın
  3. Printerlərin şəbəkəyə qoşulu olduğunu yoxlayın