Çeki ayırmaq üçün ilk növbədə terminaldan Çeki ayır düyməsini seçirik. Çekdən ayıracağımız məhsulların qarşısında + ilə ayıracağımız miqdarı seçirik. Sonra, Stol seç duyməsini vururuq.

Buradan masa qeyd edirik.

Əgər satış tipini də dəyişəcəksinizsə, Satış tipi düyməsini vurub, satış tipini dəyişə bilərsiniz.

Bölmək düyməsini vurub, çeki ayırırıq.