Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na Dair Aydınlatma Metni
WireOTech olarak kişisel verilerinizin korunmasının önemli olduğunu biliyoruz ve bu bilgilerin sorumluluk bilinciyle ve WireOTech’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki geçerli veri koruma yasalarına uygun şekilde işlenmesine özen gösteriyoruz.

Bu Gizlilik Bildirimi, WireOTech ‘in bir iş ilişkisine sahip olduğu veya olmayı planladığı müşterileri, çözüm ortakları, sağlayıcıları ve diğer kuruluşlar ile bunların kendileri için çalışan gerçek kişiler hakkında elde ettiği, kullandığı ve paylaştığı kişisel veriler için geçerli olan WireOTech ‘in genel kişisel veri koruma prensiplerini açıklar.

Kişisel verilerinizi nasıl ve neden elde ediyor ve kullanıyoruz?

Birey olarak kişisel verilerinizi aşağıdakiler gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda elde edebiliriz:

Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları,
Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular,
Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar,
Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler,
Web sitelerine ya da diğer çevrimiçi hizmetlere erişim ve bunları kullanım
Web sitelerimizden birine girerken ya da bir çevrimiçi hizmeti kullanırken web sitesinin çalışması için ve sitemizin çalışmasıyla ilgili güvenlik ve yasal gerekliliklerle uymak için parola, IP adresi ve tarayıcı ayarları gibi size erişim sağlamak amacıyla gereken bilgileri kaydediyoruz. Ayrıca, tercihlerinizin ve ayarlarınızın kaydedilmesi gibi web sitesi deneyiminizi kişiselleştirmek ve web sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmemize ve daha çok geliştirmemize yardımcı olacak istatistikleri toplamak için ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemler hakkındaki bilgileri elde ediyoruz.
Bilgi, sipariş ya da destek isteğinize yanıt verilmesi
Bir ürün veya hizmeti sipariş etmek, destek talep etmek ya da bir forum veya başka bir sosyal bilişim aracına katılmak için bir bilgi isteğiyle bağlantılı olarak bizimle iletişim (çevrimiçi veya çevrimdışı) kurduğunuzda, isteğinizi yerine getirmek, ürün veya hizmetlere erişmenizi sağlamak, destek sağlamak ve sizinle iletişime geçebilmek için gereken bilgileri elde ediyoruz. Söz konusu bilgileri haklarımızı savunmak ve sizinle olan ilişkimizle bağlantılı olarak idari amaçlar için saklıyoruz.Böyle bir istekle bağlantılı olarak kaydedilmek üzere adınızı ve iletişim bilgilerinizi girdiğinizde, kayıt işlemi, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı sağlayabilir.

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çözüm ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin çalışanlarıyla iletişim kurulması
Müşteriler ya da potansiyel müşteriler, çözüm ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerimizde, bu kişiler bize sözleşme yönetimi, sipariş yönetimi, ürün ve hizmetlerin teslimatı, destek sağlanması, faturalandırma, hizmet veya ilişki yönetimi gibi amaçlar doğrultusunda işle ilgili iletişim bilgilerini (ad, iş iletişim bilgileri, çalışanların pozisyonu veya unvanı, yükleniciler, danışmanlar ve yetkili kullanıcılar gibi) sağlıyorlar.
Pazarlama
Sizin hakkınızda elde ettiğimiz bilgilerin çoğu, sizinle doğrudan gerçekleştirdiğimiz etkileşimlerden elde ediliyor. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında e-posta, telefon veya posta ile bilgi almayı tercih edebilirsiniz. Siz web sitelerimizi ziyaret ederken ya da hizmetlerimizi kullanırken size kişiye özel bilgiler sağlayabiliriz.
Bir istek, sipariş, işlem ya da sözleşme (veya bunlar için hazırlık yapma) ile bağlantılı olarak veya talep ettiğiniz hizmetleri (örneğin, bir web sitesi) sağlamak için kişisel verilerinizi kullandığımızı belirttiğimizde, bunu sizinle yapılan bir sözleşmenin ifa edilmesi için gerekli olduğundan yapıyoruz.

Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin pazarlanması, iyileştirilmesi ya da geliştirilmesiyle ilgili olarak ve emniyet nedenleriyle veya sözleşmeniz veya isteğinizle bağlantılı olanlar dışında yasal düzenlemelerin gereklilikleri nedeniyle kişisel verilerinizi kullandığımızdan bahsettiğimizde, bunu sizin rızanızı alarak ya da üçüncü kişinin meşru menfaati temeline dayanarak yapıyoruz.

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Belirli koşullarda, kişisel verilerin bir adli takibat, mahkeme emri veya hukuki süreç kapsamında resmi kurumlara açıklanması gerekebileceğini lütfen göz önünde bulundurun. WireOTech ‘in, Çözüm Ortaklarımızın, tedarikçilerimizin veya müşterilerimizin ve diğer kişilerin haklarının veya mülkiyetinin etkilendiğine veya etkilenebileceğine inanmak için makul gerekçelerimiz varsa, anılan hakları ve mülkiyeti korumak amacıyla Müşterinin kişisel verilerini paylaşabiliriz.

Bilgi Güvenliği ve Doğruluğu

Kişisel verilerinizi korumayı ve kişisel verilerinizin doğruluğunu sağlamayı amaçlıyoruz. WireOTech olarak, kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumamıza yardımcı olması için makul fiziksel, idari ve teknik güvenlik önlemleri uyguluyoruz. Örneğin, kredi kartı bilgileri gibi belirli özel nitelikli kişisel verileri İnternet üzerinden aktarırken şifreliyoruz. Ayrıca, tedarikçilerimizin bu gibi bilgileri yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumasını da zorunlu tutuyoruz.

Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklere ve yasal düzenleme yükümlülüklerine uygun olarak veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen info@wireotech.com.tr mail adresine e-posta göndererek bizimle iletişim kurun.

Sizin Haklarınız

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kvkk Basvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını yazılı olarak WireOTech’in aşağıda yer alan adresine iletebilirsiniz.
Wireotech Yazılım Donanım Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi Antalya Kurumlar Vergi Dairesi VN: 8111249073

Meydankavağı Mah. 1588 Sok. A Blok No: 9 A İç Kapı No:2

Muratpaşa/ Antalya

Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, WireOTech tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.
Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Hotech A.Ş. tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin WireOTech tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. WireOTech ’e tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin WireOTech tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.