Teknik ilerleme ve teknolojik keşiflerle birlikte insanlığın devamı ve ilerlemesi enerjiye bağlı hale gelmiştir. Bu enerji ihtiyacı büyük oranda (%80) doğayı kirleten fosil yakıtlardan karşılanmaktadır ve karbon döngüsünün bozulmasına neden olmaktadır. Yaşadığımız yüzyılın en önemli konularında biri de bu enerji tüketim zincirini daha verimli ve çevreye duyarlı hale getirmektir.

Kaynakların sürdürülebilirliğinin yanı sıra, üretim yöntemlerinin verimliliğinin arttırılması ve enerjinin verimli kullanılması da gündemdedir. Enerjinin kullanımı ve dağıtımı sırasında yaşanan kayıplar bu meselenin bir boyutudur ve bu kayıplar bazen %50'nin üzerine çıkabilmektedir.

Karbon emisyonlarının giderek arttığı ve enerji kaynaklarının her geçen gün tükendiği günümüzde kurumlar için de enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularının önemi artmaktadır.

Günümüzde dijital enerji yönetim platformları, kurumlara enerjinin ve kaynakların verimli kullanılması, karbon emisyonlarının azaltılması gibi konularda kayda değer oranlarda fayda sağlamaktadır. Bu platformların sağladığı temel faydalara bakacak olursak başta şu maddeler karşımıza çıkmaktadır:

1. Enerji Maliyetlerini Azaltır

Enerji maliyetleri birçok kurum için en ciddi maliyet kalemlerinden biridir. Ancak bu süreci bir platform üzerinden takip etmiyorsak, faturalama gerçekleşene kadar ne kadar tüketim gerçekleştirdiğimizi ne yazık ki takip edebilmemiz pek mümkün değildir. Akabinde gelen faturanın doğruluğunu da kontrol etmek aynı şekilde zor bir süreçtir.

Dijital enerji yönetimiyle anlık enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz. Hedef tüketimlerinizi belirleyerek anlık izleme sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla potansiyel tasarruf alanlarınızı keşfedebilir ve enerji maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz.

2. Tüketimlerinizi Analiz Eder ve Planlamayı Kolaylaştırır

Dijital enerji yönetimiyle sadece enerji maliyet çıktılarınızı değil aynı zamanda enerji tüketim analizinizi de yapabilirsiniz. Şubelerinizin/mağazalarınızın/tesislerinizin hangi alanlarda, hangi proseslerde, hangi cihazlarda ve hangi zaman aralıklarında ne kadar enerji tükettiğini görebilirsiniz. Bu sayede de enerji tüketimlerinizdeki anormallikleri tespit edebilir ve potansiyel tasarruf alanlarınızı keşfedebilirsiniz. Dijital enerji yönetim sistemleri sayesinde verileri arşivleyebilir ve gelecekte enerji tüketim tahminlemeleri için kullanabileceğiniz güvenilir bir veri seti oluşturabilirsiniz. Tüm bunlar, enerji şirketlerinin enerji üretimi için veriye dayalı bir strateji oluşturmasına ve kamu hizmetlerinin talebe dayalı fiyatlandırma modellerini geliştirmesine yardımcı olur.

3. Süreçleri Otomatize Eder ve Operasyonel Verimliliği Artırır

Eğer bir dijital enerji yönetim sistemine sahip değilseniz gerekli bütçeleme ve raporlamalarının yapılması için çalışanlarınızın günler harcaması gerekebilir. Oysaki dijital enerji yönetim sistemleriyle bu raporlamalara tek ekrandan, kolayca ulaşabilir, takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. Böylece raporlama süreçlerinizi dijitalleştirip, otomatize ederek hem zamandan tasarruf edebilir hem de operasyonel verimliliğinizi artırabilirsiniz.

4. Sistem Aksaklıklarını Tanımlar ve Önler

Kontrol sağlamak için otomasyon sistemleri tek başına yeterli değildir. Nerede, neyin istenilen şekilde çalışmadığını belirlemek veya ölçümlemelere göre otomasyonları yeniden ayarlamak önemlidir. Kurumunuz veya işletmeniz için olası alarm senoryaları yaratarak ters gidebilecek herhangi bir durumda sistemdeki aksaklıkları kolayca fark edebilirsiniz. Alarmlar sayesinde gözden kaçabilecek aksaklıkların önüne geçmiş olursunuz.

Bu alarmlar bize sadece çevre koşulları ve hatalı uygulamalar hakkında değil cihazlarla ilgili de tanımlayıcı ve önleyici imkanlar sunar. Endüstride makinelerin bakım ve onarımları oldukça maliyetlidir. Enerji yönetim sistemleriyle cihazlarınızda kestirimci bakım sağlayabilirsiniz. Örneğin enerji sürekliliğine ihtiyaç duyan cihazlarınız varsa oluşabilecek en küçük aksaklıklarda bile anında bildirimler alabilirsiniz. Bunun kontrolü için ayrıca bir birim oluşturmanız gerekmez, ilgi birimlere otomatik olarak anında bildirimler gönderilir. Böylece olası cihaz arızalarının tespiti ve önlenmesi süreçlerinde de iş yükünüz hafiflemiş olur.

5. Regülasyonlarla Uyumu Sağlar

Enerji üretim ve tüketiminde kurumlar, şirketler çeşitli regülasyonlara tabidirler. Bu regülasyonlar, çevresel tahribatı en aza indirgemek konusunda özellikle önemli bir role sahiptir. Tüm bunları takip etmek ve hayata geçirmek apayrı bir iştir ve uyulmadığı takdirde mali yaptırımları da oldukça zorlayıcıdır. Bu noktada enerji yönetim sistemleri regülasyonlarla uyumu sağlar. ISO 50001 gibi standartlara uyumluluk konusunda iş yükünü hafifletir.

Sonuç:

Dijital Enerji Yönetimi, çevresel ve ekonomik zorlukları gidermek için enerji tüketimini rasyonelleştirmeyi ve optimize etmeyi içeren proaktif ve sistemik bir yaklaşımdır. Ayrıca sunduğu getiriler ve içinde bulunduğumuz dönemin gereksinimleriyle birlikte, giderek bir trendin ötesinde bir iş modeline dönüşmektedir.

Faradai Energy; ticari binalar, tesisler ve kamu kurumları için iş modelleriyle %100 uyumlu, kurulum gerektirmeyen akıllı enerji çözümleri sunmaktadır.

Energy Intelligence ve Carbon intelligence Çözümlerimizi kullanarak tüm bu faydaları siz de kurumunuz için hayata geçirebilirsiniz. Platformumuzla ve çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

marketing@reengen.com