Avrupa’nın benimsemiş olduğu iklim değişikliği ile mücadele ederken yeşil bir ekonomik büyüme sağlayan Yeşil Mutabakat yakın zamanda Türkiye’nin de gündemine girdi. Bu gelişme ışığında sürdürülebilir bir büyüme için sürdürülebilir bir enerji yönetimine ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı.

Enerji yönetim sistemlerinin bir parçası olarak fatura yönetimi; ölçüm, analiz, planlama, maliyet süreçlerinin tamamında avantajlar sağlamaktadır.

Faradai olarak Platformumuz üzerinden sunduğumuz fatura yönetimi modülü sayesinde; faturalar ay sonunda şirketlerin karşısına çıkan tahmin edilemez maddi giderler olmaktan çıkmaktadır. Reengen, şirketlerin karşılaştığı reaktif cezalar, tedarikçi şirketler tarafından yanlış hesaplanan tutarlar, anormal fatura giderleri, farkında olunmayan kullanımlar gibi problemleri fatura yönetimi ile ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Fatura yönetimi ile enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması hem bütçe dostu hem de çevre dostu bir uygulamadır.

  • Bilinçli kullanım: Detaylı veriler sayesinde yalnızca tesis yöneticileri değil tüm çalışanlarının tüketim konusunda daha bilinçli olması sağlanır. Yaratılan farkındalık ile; tesisin kullanım dışı saatlerinde klima ve ışıkların açık bırakılmaması lüzumsuz enerji tüketiminin çevreye verdiği zararı azaltır.
  • Süreç optimizasyonu: Doğru fatura yönetiminde belirlenen kriterlere göre tasarruf etmek veya tarifeye uygun enerji tüketmek için çalışma saatlerini değiştirebilir veya daha optimize bir çalışma için belirli operasyonlar farklı zamanlara kaydırılabilir. Başka değişkenler olmadığı takdirde tüketim trendine en uygun tarife seçilir. Önerilen yönlendirmeler ile verimlilik artırılır.
  • Tasarruf potansiyelleri: Tesislerin bölgesel ya da zaman bazlı enerji tüketimlerinin ölçülebilmesini ve farklı fatura kalemlerinin oluşturulmasını sağlar. Anormal kullanım tespit edilen bölge ya da zaman dilimleri için nokta atışı aksiyonlar ile tasarruf edilir. Aralıklarla ile yapılan tüketim kontrolleri ile ortalamanın üzerinde bir tüketim görüldüğünde, zaman aralığının geri kalanında tasarruf politikası daha ön planda tutulabilir.
  • Enerji tüketim tahminleri: Tesisin enerji tüketimi ölçüm verileri ve analizleri sayesinde ay sonu ya da yıl sonu tüketim hesaplamaları yapılarak fatura maliyetlerinin tahmin edilmesi fatura yönetimi sayesinde mümkündür. Tesisin bütçe planlamaları konusunda da gelecek dönemler için öngörü oluşturur.
  • Maddi boyutu: Tesislerin kendi enerji tüketimlerinin ölçüm verileri, tedarikçi firmaların sunduğu faturalar ile kıyaslanarak doğru ücretlendirme yapıldığından emin olunur. Vergi ve diğer fatura kalemleri tanımlanır.