Nesnelerin interneti neredeyse her sektörde kendine bir uygulama alanı yaratmış durumdadır. Dijitalleşen endüstriler ve sistemler veri odaklı doğru çözümlerle birleştirildiğinde verimlilik ve izlenebilirlik ve öngörü sağlamaktadır ve değer yaratmaktadır. Bu değer zinciri haberleşme altyapısı, veri tabanları ve kullanıcı arayüzleri gibi farklı halkalardan oluşmakla birlikte en önemli halkalardan biri de toplanan verilerin analiz edilip sonuçlar çıkarılmasıdır.

Rule Engine, bu ihtiyaca adreslenen Faradai Energy Platformu’nun en kritik bileşenlerinden biridir. Rule Engine sayesinde verilerin modüller ile görselleştirilmesinin yanı sıra, hem veriler üzerinde yapılacak hesaplamalar hem de oluşturulacak algoritmalar ile süreçler otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Bu sayede kullanıcılar tesislerindeki herhangi bir anormallik veya kritik durumları tespit etmek için tanımlayacakları algoritmalar ile bilgilendirilmektedirler. Kısacası, Rule Engine, kullanıcıların verilerini aksiyon alınabilir bilgilere dönüştürmektedir.

Rule Engine yapısını diyagramda görülmekte olan plana dayanmaktadır. Tesislerdeki cihazlardan alınan enerji ölçümleri, tanımlanan tesis bilgileri ve 3. parti web yazılımlarından elde edilen sıcaklık, enerji tarifesi gibi veriler ham data olarak düşünülebilir. Bu veriler ilk olarak birer değişken haline getirilmek üzere aritmetik işlemlerden geçmektedir ve ardından oluşturulan bu değişkenler ile birlikte alarm senaryoları oluşturulup tesislerdeki süreçler otomatik olarak kontrol altına alınmaktadır ve anormallikler bildirimler aracılığıyla kullanıcılara iletilmektedir.

Gelin Rule Engine ile yapabileceklerinize birlikte bakalım;

Sahadan Toplanan Verileriniz Anlam Kazansın

Tesislerden toplanmakta olan güç, enerji, güç faktörü ya da gerilim gibi değerler rakamlardan oluşmakta ve kendi hallerinde çoğu zaman yeterli bir anlam ifade etmemektedir. Toplanan veriler üzerinden hesaplamalar yapılarak anlam çıkarılması gerekmektedir. Rule Engine gelişmiş altyapısı sayesinde oldukça kolaylaştırılmış bir şekilde tesislerden toplanan veriler üzerinde aritmetik hesaplamalar ve karşılaştırmalar yapılabilmekte ve değişkenler oluşturulabilmektedir. Hesaplanmak istenen verinin hangi zaman aralığını kapsayacağı, istenilen veri aralığında hangi aritmetik işlem yapılacağı kolaylaştırılmış arayüz sayesinde düşük kodlama gereksinimleriyle sağlanmaktadır. Örnek olarak;

· Tesisin bir haftalık mesai içi zaman dilimindeki toplam enerji tüketimi hesaplatılabilir.

· Güç kalitesini ölçümlemek için istenilen zaman aralığındaki en yüksek ve en düşük gerilim değerleri hesaplatılabilir.

· Tesisin saatlik ortalama güç talebi hesaplanabilir.

· Tesisin reaktif tüketimlerinin ay içindeki toplamı sürekli olarak hesaplanıp reaktif enerjide cezai durumlar takip edilebilmektedir. Cezai oranlara yaklaşım olursa tesis yöneticilerine uyarı bildirimleri gönderilmektedir.

Mağaza Müdürüne Gönderilen Örnek Bir Reaktif Tüketim Alarmı

Basit Programlama Yapısıyla Kontrol Algoritmalarını Oluşturun

Tesislerin iç dinamiklerine bağlı olarak kendilerine özel enerji tüketim trendleri ve operasyonel süreçleri ve prosesleri bulunmaktadır. Tesis enerji tüketimlerinin ve süreçlerin takibi ve anormalliklerin tespiti operasyonel verimliliği arttırabilmektedir. Hazırlanan değişkenler kullanılarak tesislerde kontrol edilmek istenen tüm işlemler basit Java Script kodları ile algoritmalara dönüştürmektedir. Örneğin;

· Dış hava sıcaklığa bağlı olarak ısıtma sistemlerinin enerji tüketimleri kontrol edilebilir, tesis içindeki anormal tüketimler ısıl konfor korunarak önlenebilmektedir.

· Bir başka oluşturulan alarm yapısı ile elektrik kesintisi durumunda jeneratörlerin çalışma durumu ve kesinti anındaki tüm süreç kontrol edilebilmektedir.

Tesis Özelinde Çalışabilen Alarmlarla Portföyünüzü Yönetin

Hazırlanan alarmlar istenilen noktalara ve kullanıcılara tanımlanabilmektedir. Hazırlanan alarmların çoğu, şubelerin farklılıkları dikkate alınarak genelleştirilmiş bir şekilde tanımlanır. Böylelikle alarmlarımız tesislerinizin büyüklüğü, tüketim trendi veya mesai saatleri gibi farklılıklara uyum sağlayabilmektedir. Örneğin;

· Anormal tüketim alarmları, geçmiş dönemin tüketim eğilimini hesaplayabilir, mevcut tüketimle karşılaştırabilir ve bu karşılaştırmadan anormallikleri tespit edebilmektedir. Bu sayede, her bina için belirli bir temel tanımlamaya gerek kalmadan tüm tesislerin tüketimleri kontrol altında tutulur.

· Tesisler için mesai dışındaki enerji tüketimlerini minimize etmek başlıca hedeflerden biridir. Rule Engine yapısı kullanılarak tesislerin mesai içi ve mesai dışı tüketimleri istenilen zaman aralıkları için hesaplanmaktadır ve birbirlerine oranlanmaktadır. Haftalık ve aylık periyodlarda tüketim durumları ve performans indikatörleri bildirimler şeklinde kullanıcılara sunulmaktadır

Bildirimleri İlgili Kullanıcılara Özelleştirilmiş Şekilde Göndererek Operasyonlarınızı Verimli bir Şekilde Yönetin

Birçok uygulamada eksikliği hissedilen konu özelleştirilmiş bildirimlerin eksikliği olmaktadır. Zira tesis yöneticisinin, tektik personelin veya portföy yöneticisinin farkındalık ihtiyaçları farklı olmaktadır. Örneğin teknik personel olası anormalliklerden anında farkında olması gerekirken, portföy yöneticisi sorumluluğundaki tesisler hakkında haftalık raporlamalar tercih etmektedir. Rule Engine özelleştirilebilir bir bildirim paneline sahiptir. Bu panel ile bildirimin içeriğine ne sıklıkla gönderileceğine ve hangi durumda gönderilmesi gerektiğine karar vermek mümkündür. Bu sayede;

  • Teknik ekibe veya tesis yöneticisine gönderilecek alarmlar kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmektedir.
  • Oluşturulan alarmın hangi tesislerde kullanılacağına karar verilebilmektedir. Bu sayede hazırlanan alarmlar farklı şubelerde kullanılabilmektedir.
  • Alarmlar istenilen kullanıcılara atanabilmektedir. Böylelikle her alarm sadece ilgili kişilere ulaştırılabilmektedir.
  • Günlük, haftalık ve aylık olarak oluşan alarmların veya raporların gönderilmesi de mümkündür. Böylece tesis yöneticisine anlık giden alarmlar üst kademedeki yöneticiye haftalık raporlar şeklinde ulaşabilir.

Şube Yetkililerine Gönderilen Aylık Raporlardan Örnek Bir Bölüm

Uzaktan Otomatik Bir Şekilde Kontrol Sağlayın

Oluşturulan alarmlar sayesinde farkındalık yaratacak bildirimler anormal tüketimlerin veya operasyonel sorunların önüne geçilmesi için oldukça faydalıdırlar. Bunun yanında tüketim gruplarının oluşturulan kontrol mekanizmaları ile uzaktan kontrol edilmesi tasarruf potansiyelinin ortaya çıkarılması için oldukça etkilidir. Tesis içindeki bazı süreçlerin kullanıcı sorumluluğundan alınıp otomatik hale getirilmesi hem operasyonel verimliliği korumakta hem de kullanıcıya destek sağlayabilmektedir. Rule Engine yapısı oluşturulan algoritmalar ile birlikte bildirimler oluşturabildiği gibi ayrıca alarmların çıktılarına bağlı olarak tesisteki yüklerin uzaktan kontrolünü de sağlayabilmektedir. Örnek olarak;

  • Tesis içindeki ısıtma soğutma ihtiyacı dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir ve iç ortam sıcaklığına göre değerleri set edilebilmektedir. Kontrolünü sağlamış olduğumuz tesislerde tesisin iç ortam sıcaklığına göre klimaların açılıp kapatılmasını kontrol ederek gereğinden fazla kullanımın önüne geçmektedir.
  • Bir başka kullanım alanı ise güneş enerjisi santrallerindedir. Santraller mevzuat gereğince anlaşma gücünün üzerine çıktığı durumda cezai yaptırım bulunmaktadır. Rule engine yapısı kullanılarak santralin anlık gücü takip edilerek anlaşma gücüne yaklaştığı durumlarda santralin bazı bölümlerinin üretimi sınırlandırılmakta böylelikle cezai durumların önüne geçilmektedir.