Reengen Enerji IoT Platformu’nun güneş enerji santrallerinde ne tür hizmetler sunduğunu biliyor musunuz?

Reengen Enerji IoT Platformu, tesislerde kullanımı yaygınlaşan bir enerji üretimi modeli olan güneş enerji santrallerinin izlenmesi, üretim ve tüketimin planlanması, acil durumlarda kullanıcılara alarm gönderilmesi gibi operasyona katkı sunacak birçok modül ve uygulamalar sunuyor.