• Kategorisi olmayan, herhangi bir kategori atanmadan girilen ürünler kategori yönetiminden ilgili bir alt kategoriye aktarılır.
  • Kategori yönetiminde bulunan herhangi bir alt kategori tıklanarak soldan sağa doğru çekilir ve gelen işaretlerden sihirli çubuk simgesi tıklanıp toplu halde ürün ataması yapılır.