• Ürün yönetiminden herhangi bir ürünün seçerek ürünün sağında bulunan üç nokta ikonuna tıklanarak sihirli değnek simgesi seçilir ve ürün, reçeteye ana ürün olarak girer.
  • Üretim yönetiminden ilgili ürün reçetesi seçilir.
  • Daha önce ürünlere girilmiş olan hammadde ya da yarı mamul ürünler ilgili ürünün reçetesine eklenir.
  • İlgili ürün reçetesine giren ürünlerin miktarı, yüzdelikli olarak fire değeri girilip ENTER tuşuna basılarak miktar veya fire güncellemesi yapılır.
  • Bütün bilgiler girildikten sonra ilgili reçetenin sağ üstünde yüzde(%) ikonuna tıklandığında giriş, çıkış tutarları; karlılık oran ve tutarları öğrenilebilinir.
  • *Reçete işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgi, ilgili reçetenin sağ üstündeki soru işareti(?) ikonunda mevcuttur.