GİB tarafından 30 Aralık 2022 günü yayımlanan tebliğ ile e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekildi. Son durumda, 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunuyor

Zorunluluk kapsamındaki işletmelerin yani e-fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmaları gerekiyor.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura sistemine geçecek işletmelerin e-defter uygulamasına geçiş tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

e-Faturaya zorunlu geçiş yapması gereken sektörler:

  1. Gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  2. Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara,
  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerine e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildi.
  4. e-Fatura ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçen firmaların belirtilen limitleri aşmadan e-defter uygulamasına geçmeleri zorunlu görülmedi.

Ciro limitine bakılmaksızın e-faturaya geçmesi gereken sektörler:

  1. ÖTV 1 ve 3 kapsamındaki ürünleri üreten şirket sahiplerinin, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan firmaların 1 Temmuz 2023’e kadar e-faturaya geçmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yeni faaliyete başlayanlar ilk 3 ay içerisinde sisteme geçmek zorunda.
  2. -Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri gerekir.

e-Arşiv zorunluluğu
GİB'in son düzenlemesi ile e arşiv fatura zorunluluğu şartlarında da değişikliğe gidildi. e-Arşiv sistemine geçiş şartlarıyla ilgili olarak tebliğde yer alan maddeleri özetleyecek olursak, 1 Mart 2022 tarihine kadar:

Mevcut durumda e-fatura mükellefi olan firmaların,
İnternet üzerinden ilan yayınlayan veya hizmet satanlara aracılık eden firmalara,
Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam fatura tutarı 30 bin TL'den 5 bin TL’ye indirilirken, vergi mükellefi olanlar için ise bu tutar, GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırına eşitlendi. Bu sınır her yıl güncellenmekle birlikte, 2023 yılı için 4.400 TL’dir.

e-Fatura kullanmamanın cezası var mı? Evet, vardır. Bu, Özel Usulsüzlük Ceza Had ve Tutarı kapsamında değerlendirilir ve belirlenen tutar seneden seneye değişiklik gösterebilir. 2020 yılında 350 TL olan ceza tutarı, 2021 yılında 380 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında ise fatura bedelinin %10'u kadar ceza ödenmesi gerekir.