Zorunluluk Kapsamında e-Faturaya geçiş;

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ocak 2022 de yayınlanan 509 numaralı Vergi Usul kanını Tebliğine göre;

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

·       2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

·       2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

·       2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL

ve üzeri olan mükellefler.”

“Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

·       2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

·       2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL

ve üzeri olan mükellefler.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.”

1 Temmuz ‘022 tarihine kadar e-Faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca 1 Ocak 2023’te de e-Deftere geçme zorunluluğu getirilmiştir.


Zorunluluk Kapsamında olmadan Gönüllü e-Faturaya geçiş;

Zorunluluk kapsamının dışında her gün küçük veya orta gelirli birçok işletme e-Fatura kolaylıklarından faydalanmak için kendi tercihleri doğrultusunda gönüllülük esası ile e-Faturaya geçmektedir. Gönüllü e-Faturaya geçmek isteyen firma yılın herhangi bir zamanı e-Faturaya geçebilir.

Yapılan incelemede e-Faturaya geçen mükelleflerin çoğunluğu zorunlu olmadıkları halde e-Faturaya kendi istekleri ile geçmişlerdir.

Yasal olarak zorunluluğu olmayan bu işletmeler gönüllü geçiş yapacaklarından dolayı yılın herhangi bir zamanında rahatlıkla e-Faturaya geçiş yapmalarında sorun yaşamayacaklardır. Gönüllü geçiş yapan ve bürüt hasılat için belirtilen limitleri aşmadıkları taktirde e-Defter ‘e geçme zorunlulukları bulunmuyor.

Ciro limitlerinde olmayan isteyen her işletme de e-Fatura ve e-arşiv fatura kullanmak isterse e-Faturaya geçiş yapabilir.