E-Fatura UBL formatı nedir?
UBL (Universal Business Language) kelime anlamı olarak ”evrensel iş dili” anlamına gelmektedir. Faturalar ve irsaliyeler gibi elektronik iş belgelerinin açık kitaplığıdır. Tasarlanma amacı; iş, denetim ve kayıt yönetimi uygulamalarına doğrudan bağlanmaktır. Global ölçekte iş yapabilme ihtiyacına karşılık olarak ortaya çıkan UBL formatı, e-faturalarda kullanılan bir dosya türüdür. Bunun yanı sıra XML elektronik iş dokümanı formatları da geliştirilmiştir.

UBL TR nedir?
UBL TR, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından UBL formatının Türkiye koşullarına uygun olarak düzenlenmiş bir versiyonudur. UBL 2.0 standardındaki seçimli elemanlardan Türkiye’de gerekli olduğu düşünülenler UBL TR’de de kullanılmış, diğer elemanlar ise silinmiştir.

UBL dosyası açmak için neler gerekli?
UBL dosyasını bilgisayar üzerinde açıp okumak için e-fatura modülüyle sisteme yükleyip okunaklı bir duruma getirmelisiniz. Yani diğer üçüncü parti dosya görüntüleme programları işe yaramaz.

XML fatura nedir?
XML, (Extensible Markup Language) insanlar ve bilgi işlem sistemleri tarafından kolay okunabilen doküman oluşturmayı sağlayan bir sistemdir. İnternet üzerinden sistemler ve platformlar arasındaki veri alışverişinin belli bir standartta olmasını sağlar. Türkçe açılımı ”Genişletilebilir İşaretleme Dili’’ olan XML formatı, UBL dosyalarını bilgisayara indirmek için de kullanılabilir. E-faturaların Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan geçip geçmediğini faturanın XML’i ile sorgulanabilir.

XML dosyası nasıl açılır?
Adım 1: Açmak istediğiniz XML dosyası üzerinde sağa tıklayın.
Adım 2: Birlikte Aç seçeneğini genişletin.
Adım 3: Not Defteri uygulamasını seçin.
MacOS için TextEdit uygulamasını seçin.
Adım 4: XML dosyası, dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda açılacak.
Adım 5: Dosyaları hep bu uygulama üzerinden açmak istiyorsanız varsayılan olarak kaydedebilirsiniz.
Adım 6: İşlem tamam.