Temel Fatura Senaryosu Nedir? Bu senaryoda satıcının verdiği hizmeti veya satmış olduğu ürünün bedelini ödeyen alıcıya faturasını direkt olarak ulaştırması söz konusudur. Dolayısıyla taraflar birbiriyle fiyat, miktar ve diğer satış koşulları yönünden zaten anlaşmış olduğundan istisnai durumlar dışında itiraz etmeye ihtiyaç duymazlar. Sistemsel olarak alıcının otomatik kabul etmiş olmasına ek olarak teknik hata, eksiklik, yanlışlık gibi önemli bir hata bulunmuyorsa iptali ve reddi mümkün olmaz. Genellikle su, elektrik faturası gibi hizmet alımlarında, perakende satışlarda alıcıya iletilen temel fatura üzerinde “Temel Fatura” ibaresi yer alır. Yani, yalnıza vergi mükellefleri değil, şahıslara da kesilebilir.

Temel Fatura İptali Nasıl Yapılır?

Temel fatura iptali, kendi portalınızdan değil de GİB’in e-arşiv ve e-fatura iptal portalı üzerinden yapmaya uygundur. Sadece satıcı buradan iptal/itiraz talebini oluşturduktan sonra KEP üzerinden temel fatura iptali yapabilir. Temel fatura KEP itiraz süresi veya temel fatura iptal süresi Türk Ticaret Kanununun (TTK) 18/3 fıkrasında belirtildiği üzere 8 gündür. Faturanın alındığı tarih itibariyle bu süre zarfında itiraz edilmemesi, fatura içeriğinin kabul edilmiş olduğu anlamına gelir.

Ticari Fatura Senaryosu Nedir?

Ticari fatura, çoğunlukla işletmeden diğer bir işletmeye satış gerçekleştiğinde seçilen senaryo tipidir. Alıcı firmaya kabul veya red olmak üzere beklenen bir yanıt olanağı sunması sayesinde tarafların anlaşmaya varamadığı durumlarda çözümü daha kolaydır. Belirli süre içerisinde alıcı, onay veya red cevabı vermezse yine otomatik olarak kabul etmiş sayılırken öte yandan yasal süre geçmiş ve kabul etmiş dahi olsa, alıcı firma iade faturası düzenleme hakkına sahiptir.

Ticari Fatura İptali Nasıl Olur?

Ticari fatura iptal edilebilir mi diye merak edenler için de yanıt elbette evet olacaktır. Ticari fatura reddi ve onayı alıcı firmanın kullandığı portal üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Taraflar usulen KEP üzerinden ticari fatura iptali yapacaklarına dair yazışmayı birbirlerine gönderip iptal işlemini gerçekleştirebilirler. Yasal kapsamı yine TTK tarafından belirlenmiş ticari fatura red süresi de 8 gündür. Bu süreyi aşmış ticari faturaların iptali ancak, iade faturasıyla yapılabilir.


Temel Fatura ile Ticari Fatura Arasındaki Farklar Nedir?

Yukarıda anlattığımız gibi temel ve ticari fatura arasında ciddi farklar olmadığını görebilirsiniz. Tek temel ticari fatura farkı yanıt verme opsiyonu olup olmaması. Bir de temel fatura genellikle hizmet alım satımlarında kullanılırken ticari fatura daha çok firmalar arası ticarette tercih edilir. Her bir fatura senaryosuna ait yasal prosedürler farklı olduğundan tarafları hukuki işlemlerle ve iptal prosedürleriyle uğraştırmamak adına satış sonrasında hangi fatura tipinin kesileceği hususunda mutabık kalarak fatura senaryosu seçmek oldukça faydalı olabilir.