GİB tarafından yansıtılan durum kodları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Detaylı incelemek için buradan indirebilirsiniz.

GİB DURUM KODLARI ve ANLAMLARI AÇIKLAMALARI HATA SEBEBİ ÇÖZÜM HATA SONUCUNDA YAPILMASI GEREKEN
1000 – Zarf Kuyruğa Eklendi Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF KUYRUĞA EKLENDİ” olur GİB’te yaşanan yoğunluk Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1100Zarf İşleniyor Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e gönderildi” olur. GİB’te yaşanan yoğunluk Durum kodunun güncellenmesi beklenmelidir.
1110Zip Dosyası Değil NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. Gönderilen zarf formatı ".ZIP" olmalıdır Faturalar yeniden gönderilmeli (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111Zarf İd Uzunluğu Geçersiz ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır. ZARF ID uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1120 – Zarf Arşivden Kopyalanamadı Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1130Zip Açılamadı Zarf okunamadığı durumlarda ilgili hata alınır. GIB sisteminde geçici bir durum olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir. Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde faturalar yeniden gönderilmeli. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1131 – Zip Bir Dosya İçermeli Zarf içerisinde dosya bulunmadığında ilgili hata alınır. Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1132XML Dosyası Değil Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmadığında ilgili hata alınır. Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML formatında olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1133Zarf Id ve XML Dosyasının Adı Aynı Olmalı ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermez ise ilgili hata alınır. ZARF ID () ile XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı karakterleri içermelidir Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1140Doküman Ayrıştırılamadı Zarftaki faturalar doğru şekilde çıkarılamadığı için ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1141Zarf Id Yok Zarf ID alanı boş ise ilgili hata alınır Zarf ID alanı boş olmamalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1142Zarf Id ve Zip Dosyası Adı Aynı Olmalı Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı değil ise ilgili hata alınır Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı olmalıdır Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1143Geçersiz Versiyon Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1150Schematron Kontrol Sonucu Hatalı GIB’in belirlediği standartlarda olması gereken bilgiler yanlış girilmiştir. Bilgiler kontrol edilip GIB’in belirlediği standartlara uygun hale getirilmelidir Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1160XML Şema Kontrolünden Geçemedi GİB şema kontrollerinden geçebilen bir faturanın alıcının sisteminde de XML kontrollerinden geçebilmesi gerekir. Alıcıyı uyarınız. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1161İmza Sahibi TCKN VKN Alınamadı Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1162İmza Kaydedilemedi Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1163Gönderilen Zarf Sistemde Daha Önce Kayıtlı Olan Bir Faturayı İçermektedir Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.  NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse aynı hata alınır. Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura ya da ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Faturalar yeniden gönderilmemeli
1170Yetki Kontrol Edilemedi NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.            NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden, şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı hata alınırsa ilgili durum kodları alınır. Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1171Gönderici Birim Yetkisi Yok Gönderici birim etiketinde "GB" yerine "PK" tanımlanmış olabilir Gönderici birin etiketinde “GB” tanımlı olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1172Posta Kutusu Yetkisi Yok Posta kutusu etiketinde “PK” yerinde “GB” tanımlanmış olabilir Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı olmalıdır Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1175İmza Yetkisi Kontrol Edilemedi İmza yetkisi kontrol edilemedi yanıtı imzanın yetersiz olduğu anlamına gelmemektedir. Müşterinin ekstra kontrol istediği durumlarda ilgili hata alınır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1176İmza Sahibi Yetkisiz Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1177Geçersiz İmza İmza doğrulama geçersizdir. Hatasız gönderim için gönderimden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1180Adres Kontrol Edilemedi Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1181Adres Bulunamadı Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi yapılamıyor Alıcının VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.)Göndericinin VKN/TCKN ve etiket bilgisinin güncel olduğundan emin olunuz. (Etiket ya da yöntem değiştirmiş olabilir.) Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1182Kullanıcı Eklenemedi Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1183Kullanıcı Silinemedi Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1190Sistem Yanıtı Hazırlanamadı Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1195Sistem Hatası Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1200Zarf Başarıyla İşlendi Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’ ten 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü "GİB’ de işlendi- Alıcıya gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
1210Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri arasında sırayla yapılmaktadır.) GIB’in tekrar gönderim denemesi başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alınır. Eğer bu süre sonlandıktan sonra gönderim hala başarısız ise, 1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME SONLANDI durum kodu alınır. 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir.
1215Doküman Gönderimi Başarısız. Tekrar Gönderme Sonlandı Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1220Hedeften Sistem Yanıtı Gelmedi Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi” olmaktadır. 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu durumda GİB yanıt dönmeyen mükelleflere otomatik uyarı maili atar. Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki zarfların içerisindeki faturaların tekrar gönderilmesi mükerrer gönderim olacağından ikinci kez gönderilmemesi gerekmektedir 1220 durumunun 1230 veya 1300 durumuna dönmesi beklenmelidir. NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile görüşülebilir.NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
1230Hedeften Sistem Yanıtı Başarısız Geldi Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur. Faturalar yeniden gönderilmeli. (faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)