1.e-Fatura İtiraz Bildirim Talebi:

Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. e-Fatura İptal/itiraz Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı programı arka planda açık kalmalıdır.

 e-Fatura İptal/İtiraz Portalına https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden erişilebilecektir. İtiraz bildirim talebini hem satıcı hem de alıcı başlatabilir. TTK kapsamında alıcı ya da satıcı tarafından yapılan itirazların bildirimine ilişkin itiraz işleminin onaylama/reddetme süreçlerinin detayları aşağıda açıklanmıştır.

2.Kendisine Düzenlenen e-Faturalar İçin İtiraz Talebi Oluşturma e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olan mükellefler mali mühür/elektronik imzaları ile e-Fatura İptal/İtiraz Portalı Uygulamasına giriş yaparak aşağıda belirtilen şekilde kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturabilirler. Bu ekrandan itiraz talebi oluşturmak isteyen alıcı “Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonunu seçmelidir.

Fatura İtiraz Talebi Oluşturmak İçin Tıklayınız” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (eFATURA İPTAL/İTİRAZ TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI) açılacaktır.

Kendilerine düzenlenen e-Fatura için “İtiraz Talebi” oluşturmak isteyen mükellefler ekranda “İşlem Sahibini Seçiniz” alanına tıklayarak açılan seçeneklerden “Alıcı” alanını seçmelidir.

Fatura No” alanına e-Fatura uygulaması üzerinden kendisine düzenlenen ve kendisi tarafından itiraz talebi bildirilmek istenen faturanın 16 haneli seri numarası, “Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılmalıdır.

“İtiraz Belge Numarası” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin numarası girilmelidir.

“İtiraz Belge Tarihi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan işlemler neticesinde oluşacak belgenin tarihi girilmelidir.

“İtiraz Yöntemi” alanına 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi yöntemlerinden hangisi aracılığıyla itiraz işlemi yapılmış ise o yöntem seçilecektir.

Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.

Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra Butonun onaylanması sonucunda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” uyarısı ile birlikte itiraz bildirim talebi oluşturduğunuz e-Fatura için talebiniz, faturayı düzenleyen mükellefin e-Fatura İptal/İtiraz Portalindeki ekranına iletilmiş olacaktır.

Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (sistemde kayıtlı olmayan e-Fatura no, hatalı ödenecek tutar bilgisi veya daha önceden itiraz edilmiş fatura tekrar itiraz edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.

Faturayı düzenleyen mükellefe iletilen talebin onaylanıp onaylanmama durumu, ilk giriş kısmında yer alan “Fatura İtiraz Taleplerinin Durumlarını Görmek ve Adınıza Gelen İtiraz Taleplerine Onay vermek İçin Tıklayınız” sekmesinden takip edilebilmektedir.

İlgili butona tıklanıp, tarih aralığı girilerek listelendiğinde “İtiraz Ettiğiniz Faturalar” ekranında itiraz edilmesini talep ettiğiniz faturaların durumları listelenecektir.

Fatura itiraz talepleri onaylanırsa talep durumu “Fatura İtiraz Kabul Edildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Bu durumda ilgili e-Fatura hem alıcının sanal Ba hem de satıcının sanal Bs formunda yer almayacaktır.

Fatura itiraz talepleri reddedilirse talep durumu “Talep Reddedildi” olarak güncellenir ve onay zamanı ilgili satıra yansır. Bu durumda ilgili e-Fatura alıcının sanal Ba formunda yer almayacak olup, talebi reddeden satıcının sanal Bs formunda yer alacaktır.