Brüt kar, bir işletmenin yaptığı satışlardan elde ettiği gelir ile bu ürünün satışı gerçekleşinceye kadar olan maliyetinin arasındaki fark ile ifade edilir.

Bu maliyetler içerisinde üretim ve nakliye giderleri birer kalem olarak sayılabileceği gibi işletmenin kirası ve faturaları vb. gibi kalemler de maliyetlere dahil edilebilir.

Brüt kar hesaplama formülünü bir örnek ile açıklayalım. A işletmesi sattığı X malından 100 TL gelir elde ederken bu malın üretimi ve nakliyesi için 40 TL harcıyor. Bu durumda A işletmesinin X ürününün satışından elde edeceği brüt kar:

  • 100 - 40 = 60 TL

 

Brüt kar marjı nedir, brüt kar marjı nasıl yorumlanır?

Brüt kar marjı, bir işletmenin gelirinin, mallarının satış maliyetinden ne kadar yukarıda olduğunu ifade eden bir orandır.

İşletmenin verimliliğini ve süreçleri ne derece iyi yönetebildiğini anlamanın bir yolu brüt kar marjını sektördeki genel kar marjı ile karşılaştırmaktır.

İşletmenin verimliliğini ölçebileceğiniz gibi her bir ürününüz için tek tek brüt kar marjı hesaplayarak ürün bazında verimliliğinizi de ölçebilirsiniz.

 

Gelir nedir?

Gelir, bir şirketin yaptığı satışlardan elde ettiği maddi kazanç tutarıdır. Brüt kar marjı hesaplamasında gelirlerinize nakit satışlarınızı ve aynı zamanda kredi satışlarınızı dahil etmeniz gerektiğini unutmayın.

Gelir gider takibi bir işletmenin devamlılığı için olmazsa olmazlardan biri. Brüt kar marjı ile verimliliğinizi ölçmeden önce gelir gider dengenizin ne durumda olduğunu kontrol etmek de sizlere verimliliğiniz hakkında bilgi verebilir.

 

**Brüt kar marjı nasıl hesaplanır?**Brüt kar ne zaman oluşur?

Brüt kar hesaplama için yıl sonunda bir önceki yılı ne kadar verimli geçirdiğinizi görmek için yapmanız gereken tek şey, net satış karınızı yine net satışlarınız bölmek. Brüt kar marjı bir oran belirteceğinden çıkan sonucu 100 ile çarparak yüzdelik bir değer elde edebilirsiniz.

Yaptığımız bu işlemi açık şekilde yazmak gerekirse kar oranı hesaplama formulü şu şekilde:

Brüt kar marjı = (net satışlar - satılan malın maliyeti) ÷ net satışlar


Burada geçen net satış tam olarak neyi ifade ediyor?

Brüt kar marjınızı hesaplarken brüt satış karınızı kullanmanız sağlıklı olmayacaktır. Peki, brüt satış nedir? Bu satışların içerisinde iade ve indirimler de bulunur. Net satışlar ise bu ek kalemleri içermez.

Örnek bir marj hesaplama yapalım. A işletmesinin yıl sonu satışları 100 milyon TL, sattığı malların maliyeti ise 75 milyon TL olduğu bir durumda brüt kar marjı:

(100 milyon TL - 75 milyon TL) ÷ 100 milyon TL = 0,25 yani %25 Brüt satış zararı nasıl hesaplanır? “Brüt satışlar nedir?” sorusunu cevapladık. Peki, brüt satış zararı nedir? Brüt satış zararı, brüt kar gibi yapılan satışlardan maliyetin çıkarılması ile bulunur.