Kelime olarak bakıldığında entegrasyon; uyum ve bütünleşme gibi anlamlara gelir. E-ticarette de çeşitli operasyonları, bütünleşik bir sistem içerisinde, uyumlu bir Resimde yönetmeyi sağlayan yazılım ve uygulamalar için bu terim kullanılır. Bu sistem ile bir e-ticaret içerisindeki çeşitli operasyonlar tek bir merkezde toplanabilir. Ayrıca farklı kaynaklarda yer alan verilerin bir panelden yönetilebilmesi de mümkün hâle gelmektedir. 

Entegrasyonsuz bir e-ticaret sitesi düşünülemez. Çünkü ürün, tedarik, satış, gönderim gibi pek çok detay, bu sisteme konu olabilmektedir.