Şahıs veya işletme giderleri için ihtiyaç duyulan fonların uygun koşullarla sağlanması ve etkin bir Resimde kullanılması ile ilgili faaliyetlerdir. Bir başka ifadeyle finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde değerlendirmeleridir. Herhangi bir harcama için faydalanabilecek para, kaynak, sermaye veya fon anlamına gelmektedir. Finansın kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması değildir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir Resimde kullanılmasını da kapsamaktadır.