1.İşlem Amacına Bağlı Olarak:

-FATURA: Satıcı açısından satmış olduğu mal veya sunmuş olduğu hizmetin bedelini alıp almadığını, müşteri açısından ise almış olduğu malın veya kendisine sunulan hizmetin bedelinin ödenip ödenmediğini göstermeye yarayan bir belgedir.

Genel olarak aşağıdaki hususları içerir:

·         Düzenlendiği dilde fatura başlığı,

·         Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi/unvanı, adresi, kaşesi, imzası, ve fatura miktarının, örneğin katma değer vergisi için, vergi kayıt numarası,

·         Faturanın numarası (genellikle bu numaranın satıcı tarafından belirlenememesi için numaralı baskı fatura koçanları ya da uygun bilgisayar programı kullanılması, muhasebe kaydının numara sırasıyla yapılması, iptal ve düzeltmelerin eskisini işaretleyip yeni fatura ya da kredi faturası düzenleyerek yapılması şart koşulur),

·         Faturanın düzenlenme tarihi,

·         Malın tam tanımı ve miktarı,

·         Birim fiyatı ve toplam fiyatı,

·         Teslim şekli,

·         Ödeme şekli,

·         Ödemenin ne kadarının ne çeşit vergi olduğu 

ALIŞ FATURASI: Firmanızın herhangi bir tedarikçinizden malzeme ya da hizmet alması durumunda kesilen fatura tipine “Alış Faturası” denir.

İRSALİYELİ FATURA: Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye ‘‘İrsaliyeli Fatura’’ denir.

-İRSALİYE: Satışı gerçekleştirilmiş olan veya satılmak üzere olan malın bir adresten başka bir adrese taşınmasını sağlayan belgedir. Bu nedenle faturada malın ya da sağlanan hizmetin bedelini hem rakam ile hem de yazı ile yazılır; irsaliyede ise malın kime ait olduğu, kime teslim edileceği bilgiler esastır

İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler:

• “İrsaliyeli Fatura” ibaresi

• Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki

• İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

• Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı

• Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası

• İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası

• İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati

• İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

İADE FATURASI: İade faturası, müşteri tarafından alınan bir malın satıcıya geri verilmesi durumunda düzenlenen bir faturadır. İade faturası ile müşteri tarafından alınan bir malın tamamının satıcıya iadesi olabileceği gibi bir kısmının da iadesi olanaklıdır.

İade faturası düzenlenirken dikkat etmeniz gerekenler:

• Faturanın görünür bir yerine ‘iade faturasıdır’ ibaresi yazılır.

• Fatura kesmek için satış faturası koçanı kullanılır, iade faturası için ayrı bir fatura koçanı yoktur.

• Satıcıdan gelen faturadaki seri no. ve tarihi bu faturada mutlaka bulunmalıdır.

• İade faturası ile iade edilen malın birim bedeli, satıcı tarafından kesilen ilk faturadaki bedelden fazla olamaz. Müşteri iade faturası keserek kar edemez.

• İade faturasının açık veya kapalı kesilebilir.


2.Vergilendirmeye Bağlı Olarak:

-TEVKİFATLI FATURA: KDV’nin belirli bir oranının, satışı yapana ödenmesi yerine, alım yapan tarafından devlete ödenmesidir. Verginin alıcı-satıcı arasında bölüştürülerek ikisinden de alınmasıdır.