Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.


1. Gider Pusulasının Tarafları

Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

 

Satıcı:

• -Ticari belge veremez.

• -Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.

 • -Belgenin aslını alır.

• -Satış bedelini alır.

 

Alıcı:

• -Ticari belge verir.

• -Gider pusulasını düzenler.

• -Belgenin kopyasını alır.

• -Satış bedelini öder.

 

-Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler

• Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı

• Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)

• Belgenin seri ve sıra numarası

• İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi

 

-Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler

• Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası

• Kesilen gelir vergisi

• Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali