Mali müşavir bir şirketin her türlü muhasebe işlemini yöneten kişiye verilen isimdir.

Küçük ya da büyük ölçekli her şirkette farklı bir kolu yöneten departmanlar bulunur. Bu şirket kollarından birisi olan muhasebe mali müşavir ünvanı taşıyan kişiler tarafından yönetilir. Mali müşavir mesleği kendi içerisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak ikiye ayrılır. Her bir mali müşavir türünün kendi çalışma şekli ve yetkinlikleri bulunur. Mali müşavir olabilmek için çeşitli eğitim ve staj programlarından geçmek, artı olarak belirli sınavları başarıyla tamamlamak gerekir. Mali müşavir unvanı olan kişiler gerçek ya da tüzel kişi veya kurumlara ait kuruluşların muhasebe işlemlerini takip, rapor ve analiz edebilir.