Vergiler devletler tarafından çeşitli gelirlerden farklı oranlarda alınan ödemelerdir. Normal şartlarda gelirler beyan edilir, yani bildirilir. Bu bildirge sonucu oluşan oranlarda vergi ödemesi yapılır. Fakat bazı durumlarda gelir beyan edilmeden, yani bildirilmeden vergi kesintisi yapılır. Gelir henüz sahibine geçmeden yapılan vergi kesintisine ‘stopaj’ adı verilir.

Örnek olarak bir işveren, işçisine maaş ödemesi yaparken stopaj kesintisi yapabilir. İşveren stopaj kesintisi yapmasa dahi işçinin gelir vergisi adı altında gelirinin bir kısmını vergi dairesine ödemesi gerekir. Stopaj kesintisi yapılırsa, gelir henüz çalışanın eline geçmeden, işveren vergi kesintisini yapar ve çalışan adına vergi dairesine yatırır. Bu sayede çalışanın tekrar vergi ödemekle uğraşmasına gerek kalmaz. Hangi gelirlerin stopaj vergisine tabi tutulduğu kanunlarla belirlenmiştir.