Gelir Vergisi, ticari kazanç sağlayan kişi ve işletmeler tarafından ödenen bir vergi türüdür. Genellikle gerçek kişi ve tüzel kişiler tarafından ödenen gelir vergileri;

 

 • Ticari kazançlar

 • Serbest Meslek Faaliyetleri

 • Gayrimenkul getirileri

 • Zirai faaliyetler

 • Menkul Sermayeler

 • Ücretler

 • Diğer Kazanç türleri

   

Gibi alanlarda kazanç sağlayan kişiler tarafından ödenmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda gelir vergisi ödemekle yükümlü olan kişiler açık bir şekilde belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanuna göre Gelir vergisi mükellefleri ise şunlardır;

 • Türkiye’de yaşayan kişiler
 • 12 aylık bir sürenin 6 aydan fazlasında Türkiye’de kalanlar
 • Çalıştıkları şirketin merkezi Türkiye’de bulunan fakat belirli bir süre için yurt dışında çalışanlar

 

Gelir Vergisi Mükellefi olarak belirlenen kişilerdir.