Şirketler mal ve hizmet üretirken taşınmaz mallarda aşınma, yıpranma ve eskime durumlarıyla karşı karşıya kalır. Satın alınan mallarda meydana gelen bu aşınmanın parasal karşılığı 'amortisman' olarak ifade edilir ve yıllık gider grubuna eklenir.