Yazı aracılığıyla yapılan bildirim 'beyanname' adını alır. Yasal bir belge olan beyannameler, genellikle vergi borçlarını hesaplamak için belirli dönemlerde yetkili makamlara gönderilir.