Genel olarak tüzel ya da gerçek kişilere ait varlıkların toplam dökümü 'envanter' adını alır. Muhasebe terimi olarak kullanılan envanter hesaplamasına; şirkete ait borç ve varlıklar, satılabilir mallar, ham maddeler ve benzeri bütün varlıklar dahil edilir.