Kurum veya işletmelerin belirli bir dönem içinde elde ettikleri satış gelirleri ve diğer bedeller toplamı 'hasılat' adını alır. Mal ve hizmet satışları, alacakların karşılanması ve işletme faaliyetleriyle gelen nakit akışı hasılata dahildir.