En önemli muhasebe terimlerinden olan 'matrah', şirketlerin elde ettikleri kazanç vergisini hesaplamada kullanılır. Bu hesaplama özetle, toplam kazançtan giderlerin çıkarılmasına dayanır ve bu şekilde vergileri belirlemeye yardımcı olur.