Stopaj, kurum ve gelir vergisine bağlı olan kazançlardaki ödemelerin belirli bir oranda korunmasını sağlayan ve vergi dairesine peşin olarak yatırılan bir vergi türüdür. Sabit bir tutarla ifade edilemeyen stopaj vergisi, ödeme türüne göre değişir ve kazancın belirli bir yüzdesine denk gelir. Amacı ise vergi tahsilatını daha güvenli gerçekleştirmek ve maliyetleri azaltmaktır.