Şirket hissedarları arasında dağıtılan kar payına 'temettü' denir. Temettü payları hisse oranına göre belirlenir ve yıllık bilançodaki net kar üzerinden paylaştırılır. Bu dağıtım anonim şirketlerde genel kurul tarafından kararlaştırılır ve ana sözleşmede yer alan maddeler ayrıcalıklı pay dağıtım oranlarını tanımlamayı sağlayabilir.