Bugüne kadar IUS mezunları YÖK'den denkliklerini kolaylıkla almışlardır. Detaylı bilgi ve başvuru sırasında gerekli belgeler için YÖK internet sayfası ziyaret edilebilir.

YÖK Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ne göre yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye'de tanınabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak tamamlanarak YÖK'e bireysel olarak başvurulması gerekmektedir. ÖSYM tarafından IUS'un her hangi bir bölümüne yerleştirilmiş öğrencimizin denkliği konusunda bir kısıtlama yoktur.

ÖSYM harici kayıt yapan öğrencilerimiz 5 Aralık 2017 tarihli, YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ’ne göre kayıt yaptırmaları durumunda denkliklerin de bir kısıtlama yoktur.