Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve sporun her düzeyinde yardım sunan AB ve AB dışı ülkelerle işbirliği ve yardımlaşma amaçlı düzenlenen bir AB programıdır. Program, BH'nin yüksek öğreniminin üç bölümüne erişiminin olduğu (Tempus, Erasmus Mundus ve Hayatboyu Öğrenme Programı) on eski AB programını birleştirmektedir. Eğitim ve öğretim için yeni program 2020 yılına kadar sürecek ve toplam 28 AB üye ülkesi ve 27 AB dışı ülke (BH dahil) için toplam bütçesi 14,7 milyar Avro olacak. Program, eğitim, öğretim ve gençlik alanındaki kurumlar ve kuruluşlar arasındaki uluslararası ortaklıkları destekleyecek.

Programın hedef grupları öğrenciler, akademik ve idari personel ile yüksek öğrenim kurumlarıdır. Program bir çok eylem içerir, programın kilit eylemi ise hareketlilik desteğidir. Öğrenciler AB ülkelerinde üç aydan bir yıla kadar eğitim imkânı bulurken, personel AB üniversitelerinde ve kurumlarında çeşitli eğitimlere en az beş gün ila üç ay süreyle öğretim ve eğitim programlarına katılabilir. Ayrıca öğrenciler ilk iş tecrübelerini ücretli staj ve gönüllü programlarıyla, burs ve öğrenim ücreti muafiyetiyle birlikte edinebilirler.

Programın ana amacı gençlerin sivil topluma aktif katılımı, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, dayanışma ve kültürler arası anlayışın sağlanması için kapasite oluşturulmasıdır. Erasmus+ programı sayesinde dört milyondan fazla Avrupalı öğrenim, öğretim, iş deneyimi ve yurtdışında gönüllü olma şansına sahip olacaktır.

Programın uygulanmasından Avrupa düzeyinde Avrupa Komisyonu ve program ülkelerinin ulusal ajansları ve program ülkelerinin Erasmus Plus ulusal ofisi sorumludur.

IUS Erasmus + ortakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayınız

 

Değişimin gerçekleştirilmesi için yararlı ipuçları ve bilgiler:

Erasmus + Program Rehberi 

Erasmus + Öğrenci Beyannamesi 

ECTS Kullanıcı Rehberi 

Öğrenim Anlaşmasının nasıl kullanılacağına ilişkin yönergeler 

Erasmus + Uluslararası Kredi Hareketliliği - Yüksek Öğretim Kurumları için Sıkça Sorulan Sorular 

Yüksek öğrenim öğrencileri ve personel hareketliliği için bireylerin öğrenim hareketliliği- Uluslararası Kredi Hareketliliği (ICM) 

Erasmus + Uluslararası Kredi Hareketliliği - Ortak Ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumlarına Katılım için Hızlı Rehber