Uluslararası Saraybosna Üniversitesi nitelikli öğrenci kaydını sağlamak ve başarılı öğrencilere destek olmak amacıyla çok yüksek bir oranda öğrenim ücreti bursu sunmaktadır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi lisans programlarına 2022-2023 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için burs imkanları.

1. Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

Üniversitenin Saraybosna Kampüsünde Bosna – Hersek liselerinden mezun olan adaylar için yaptığı sınav sonuçlarına göre tahsis edilen bursları kapsar.

2. ÖSYM Bursları

ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen Fakülte/Bölüm/Programlardan, burslu kontenjan tercih edip kazanan öğrencilere, fakülte sınıflarında (% 100 burslu öğrenciler için Hazırlık okulunda da geçerli) verilen indirim, destek, teşvik ve başarı burslarını kapsar.

Aday öğrencilerimiz 2022 ÖSYS Tercih Kılavuzunda yer alan programları ve puan türlerini aşağıdaki linkte yar alan tablodan inceleyebilirler. Üniversitemizin İstanbul Kayıt ofisinde aday öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

%100 burslu olarak kayıt olan öğrenciler 300 EURO kitap bedelini ödemekle yükümlüdürler.

3. Derece Bursu

AYT sınavındaki sıralamada üniversitenin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerin Sayısal, Sözel veya Eşit Ağırlıklı puan türlerinden birinde, ilk 10.000’e (DİL puanında ise ilk 5000’e) giren öğrencilerin bursları % 100’e tamamlanır.

4. İhtiyaç Bursu

IUS’ta öğrenimine devam ederken; aile fertlerinin ölümü, doğal afet ve benzeri sebeplerden dolayı maddi sıkıntıya düşen, ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

5. Sanat, Sporcu ve Yetenek Bursu

Sanat ve Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayları destekleyerek, ülkemizdeki ve bölgemizdeki sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla verilen bursları kapsar. Bu durumdaki öğrencilerin bir dilekçe ve durumlarını, başarılarını belgeleyen ekleriyle Üniversite Rektörlüğüne başvurmaları gerekir.

6. Kardeş Bursu

Kardeşi üniversitede öğrenim görmekte olan yeni kayıtlı öğrenciye ve kardeşine verilen %10‘luk bursu kapsar. Burs imkanları kapsamında % 50 ve üzeri burslu öğrencilere ilave % 10 kardeş indirimi uygulanmaz.

7. Personel Bursu

IUS’ta en az bir yıl çalışmış olan idari ve akademik personel ile vakfa ait diğer kuruluşlarda çalışanların birinci derece yakınlarına % 40 burs verilir.

8. ÖSYM Puanı olan fakat bu yıl yerleşememiş öğrencilere verilecek burslar

YERLEŞME PUANI VERİLECEK BURS
230 - 274 % 15
275 - 324 % 25
325 - 349 % 35
350 - 399 % 50
400 - 449 % 75
450 ve üzeri % 100
  • Tüm programlara Türkiye'den gelecek öğrencilere verilecek burslardır.
  • Halen başka bir Üniversitede okuyan öğrencilerde bu puanlara göre geçiş yaptıkları taktirde burs alabilirler.
  • Akademik yıl başlamadan önce yapılan başvurular da yukarıdaki tabloda belirtilen burslar geçerlidir.

9. SAT Puanı ve Lise Diploması Notuna göre verilecek burslar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

TEST SCORE SAT 1000 - 1240 1250 - 1320 1330 - 1480 1490 - 1600
HIGH SCHOOL GPA 4.0+ 50% 60% 75% 75%
3.50 - 3.99 40% 50% 65% 75%
3.00 - 3.49 35% 40% 55% 60%

Özel Hükümler

  • Burslar İngilizce Hazırlık Okulunda geçerli değildir.
  • MYO alınan derslerin transferi ilgili fakültenin transfer komitesi tarafından belirlenir. Kayıt esnasında  derslerin transferiyle ilgi verilen bilgiler kesin değildir.