IUS diploma je priznata u Evropi, međutim kao i svi koji završe studij u stranoj državi, potrebno je proći proces nostrifikacije diplome.