Da, možete, u pravilu jednom tokom studija. Studentima koji imaju stipendije iste se revidiraju tokom ovog procesa. Promjena programa ne garantuje priznavanje svih položenih predmeta jer se ekvivalencija i priznavanje istih vrši u skladu sa Planom i programom studija programa na koji prelazite.