Sva nastava i komunikacija se odvija na engleskom jeziku.