Na osnovu otvorenih poziva (konkursa) za studentsku razmjenu koje objavljuje Ured za međunarodnu saradnju IUS-a, a prema podacima o broju dostupnih grantova na partnerskim univerzitetima, studenti koji ispunjavaju uvjete konkursa se mogu prijaviti.