Senin için tedarikçi markalarla yaptığımız özel anlaşma veya tanıtım amaçlı gerçekleştirdiğimiz özel çalışmalardır.