1 Ocak 2019 tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mevzuatı gereği plastik poşetler ücretli hale getirilmiştir ve poşetlerin asgari 25 kuruş ücret karşılığı verilmesi zorunlu hale gelmiştir.