CAYMA HAKKI:

9.1 MÜŞTERİ’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

9.2 MÜŞTERİ, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken TEDARİKÇİ ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü MÜŞTERİ’den almakla yükümlüdür.

9.3 Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

9.3.1 Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

9.3.2 Birden fazla parçadan oluşan mallarda , MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

9.3.3 Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, , MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.4 Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

9.5 Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin TEDARİKÇİ’nin 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 9.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla TEDARİKÇİ’ye yönlendirilmesi yeterlidir. MÜŞTERİ ürünü TEDARİKÇİ’ye iade ederken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte TEDARİKÇİ’ye ibraz etmesi gerekmektedir.

9.6 TEDARİKÇİ, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa MÜŞTERİ’nin teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri MÜŞTERİ’nin ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve MÜŞTERİ’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

9.7 MÜŞTERİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı TEDARİKÇİ’ye ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

9.8 MÜŞTERİ, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

9.8.1 Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve TEDARİKÇİ’nin kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

9.8.2 MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

9.8.3 Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9.8.4 Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

9.8.5 Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

9.8.6 Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

9.8.7 Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

9.8.8 Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

9.8.9Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve MÜŞTERİ’ye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

9.8.10 Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

9.8.11 MÜŞTERİ tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. MÜŞTERİ kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı TEDARİKÇİ’ye tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

9.8.12 Her türlü iadeler mutlak suretle orjinal kutu ve ürünün ambalajı(koruma bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır. MÜŞTERİ’ye teslim edilen elektronik ürünler ve cep telefonları yetkili servis garantisinde bulunmaktadır. Üründe yaşanan sorun ya da ayıplı mal yetkili servis tarafından belgelendikten sonra TEDARİKÇİ’ye tüm aksesuarları ile birlikte iade olarak kabul edilmektedir. Cep telefonları ürünlerinde kutu içerisindeki garanti belgesinin kaşelenmesi için ürünün kutusu açılmakta ve orijinal ambalajı açık şekilde teslim edilmektedir. Cep telefonu ürünlerinde bu nedenle kutunun açık olması iade sebebi olarak kabul edilmemektedir.