Petlebi.com'daki tüm ilanlar üyeler tarafından yayınlanmaktadır. Sahiplendirme sürecini petlebi.com yapmamaktadır.

Her ilanda, o ilanı veren üyenin cep telefonu numarası bulunur. Eğer üye cep telefonu numarasını yayınlamamayı tercih etmişse de, mesaj gönderme imkanı yer alır.

Sahiplenmek istediğiniz bir evcil için telefon veya mesaj yoluyla direkt ilanı veren üyeye ulaşmalısınız.