Sistem içerisinde kiralanmış evlerin tüm giderleri Metamax Teknoloji A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.