İlgili emlak ürünü için gerekli giderler kira gelirinden düşüldükten sonra yatırım payı oranında gelir, pay sahiplerine günlük olarak yansıtılır.