METAMAX KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) metamax.com.tr adlı internet sitesinin ve mobil uygulamanın sahibi olan, Mehmetçik Mahallesi Aspendos Blv. No:99A K3 Muratpaşa/Antalya adresinde mukim Metamax Teknoloji A.Ş. (“Metamax”) ile metamax.com.tr veya Metamax tarafından resmi olarak ilan edilecek olan mobil uygulamalara işbu Sözleşme’deki şartları kabul ederek üye olan kişi (“Kullanıcı”) arasında imzalanmıştır. Metamax ve Kullanıcı, Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Metamax, Metamax Teknoloji A.Ş.’yi ifade eder. Platform, metamax.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Metamax tarafından hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

MetaLira, Türk Lirası para birimini blokzincir üzerinde taşınabilir hale getirmek için MetaMax’ın sahibi olduğu MetaMax Para A.Ş. tarafından üretilen ve değeri Türk Lirasına sabitlenmiş “stabil” dijital para birimidir. Bir MetaLira’nın değeri her zaman bir Türk Lirasına eşittir.

Hizmetler, Kullanıcı’ların işbu Sözleşme’de yer alan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak üzere Metamax tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı(lar), İşbu Sözleşme’yi onaylayıp üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilen gerçek kişileri ifade eder.

Yatırımcı(lar), Platform’da bulunan NFT Kontratı’nı onaylayan, Market’te alım-satım yapabilen gerçek kişileri ifade eder.

İtibari Para, değerini fiziksel ürün veya maldan değil yürürlüğe konulduğu devletten alan ulusal parayı ifade eder.

Blok Zincir, Bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan büyük bir veri kayıt defteridir.


Kriptopara, bir şirket veya banka tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, Blok Zincir teknolojisine dayanan, fiyatının serbest piyasa uyarınca değiştiği ve kimse tarafından belirlenmeyen dijital bir para birimidir.

Token, Belirli bir Blok Zincir ağında belirli bir amaç için üretilen ve dağıtılan bir varlığı temsil eden araç veya değerlerdir.

Akıllı Sözleşme (Smart Contract), Blok zincir üzerinde çalışan, önceden belirlenerek kodlanmış, sözleşme koşullarının ifası ve uygulanmasının veya yürürlüğünün insan müdahalesine gerek olmaksızın kendiliğinden gerçekleştiği dijital sözleşmelerdir.

Nitelikli Fikri Tapu (NFT), Blok Zincir ağı üzerinde benzersiz dijital varlığı ifade eden ve değiştirilemeyen eşsiz bir ‘token’ çeşidini ifade eder. NFT’ler birbirinin yerine geçmediği için dijital dünya dâhilinde orijinallik ve mülkiyet ispatı olarak kullanılabilir. İşbu Sözleşme’de belirtilen NFT, belirli bir gayrimenkulün piyasa değerini temsilen üretilir.

Nitelikli Fikri Tapu (NFT) Payı, NFT ile birlikte tek seferde blokzincir üzerinde üretilen ve Platform'da alım-satımı yapılabilen dijital payları ifade eder. Bu payların adedi belirli ve sınırlıdır, sayısı değiştirilemez. Paylar, nitelik ve nicelik olarak birbirinin aynısıdır ve tümü bir bütün olarak ait oldukları NFT’yi ifade eder.

Referans Gayrimenkul, Bir NFT’nin, dolayısıyla tüm paylarının toplam değerinin endeksli olduğu gayrimenkulü ifade eder. Referans gayrimenkulün güncel piyasa değeri, NFT’nin güncel değerini belirler. NFT Kontratında Referans Gayrimenkul’e ilişkin tüm bilgiler açık şekilde tanımlanır.

Market, Platform’da NFT Pay’larının alım satımının yapılabildiği alanı ifade eder.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Cüzdan, Kullanıcıların, Platform üzerinde sahip oldukları tüm varlıkların saklandığı gözetimli varlık hesabını ifade eder.

3. AMAÇ VE KAPSAM İşbu Sözleşme, Kullanıcıların, Metamax tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerinin Taraflar bakımından karşılıklı olarak düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. NFT VE PAYLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER a. Metamax, değeri Metamax’ın sahibi olduğu gerçek bir Referans Gayrimenkul’e endekslenmiş Nitelikli Fikri Tapuların (NFT) Paylarının alım satımının yapılabildiği bir platformdur. Metamax, alanında uzman eksperlerin değerlendirmesi neticesinde belirlediği yüksek getiri potansiyeli olan gayrimenkulleri satın almak suretiyle yatırım yapar. Bu gayrimenkulleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tarafından verilen raporlara göre belirlenen piyasa değerine endeksli NFT ve NFT Paylarını blokzincir üzerinde Akıllı Sözleşmelerle üretir.

b. Metamax, NFT paylarının toplam arz adedini ve arz edilen payların NFT üzerinde hangi oranda sahipliği temsil ettiğini, Metamax’ın elinde bulunan pay sayısını, NFT paylarına sahip yatırımcı sayısını, Referans Gayrimenkul’e ait ekspertiz raporunu, tapu ve sigorta poliçelerini Platform üzerinde sürekli yayınlamayı taahhüt eder.

c. Metamax, tüm Referans Gayrimenkuller için vergi, sigorta, bakım ve benzeri oluşabilecek tüm masrafları karşılar ve Referans Gayrimenkuller’in değerinin korunması için olağan ve önemli gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Metamax, söz konusu işlemlere ilişkin ortaya çıkacak masrafları karşılayacak, NFT pay sahiplerinden bu masraflara ilişkin olarak bir ödeme talep etmeyecektir.

d. NFT, Referans Gayrimenkul’ün güncel değerini temsil etmekte olup, NFT Payları da NFT üzerindeki hak sahipliğini göstermektedir. NFT Payları’nı almak suretiyle Yatırımcı NFT’ye dolayısıyla Referans Gayrimenkul’ün güncel piyasa değerine ortak olur. Pay sahipleri, Referans Gayrimenkul’ün yalnızca değerini temsil eden NFT’ye ortak olduklarını, Referans Gayrimenkul üzerinde ayni tüm haklar dahil herhangi bir hak ve yetkilerinin olmadığını kabul ve beyan ederler.

4.2. METALİRA a.Türk Lirası para birimini blokzincir üzerinde taşınabilir hale getirmek için üretilmiş ve değeri Türk Lirasına sabitlenmiş “stabil” (dijital) para birimidir. Bir MetaLira’nın değeri her zaman bir Türk lirasına eşittir.

b. Metamax ana işlem para birimi olarak MetaLira’dır ve Platform üzerinde yapılan tüm alım-satım, takas ve promosyon ödemelerinde MetaLira kullanılmaktadır.

c. Kullanıcılar tarafından Metamax banka hesaplarına para göndermek suretiyle yapılan Para Yatırma işlemleri karşılığında gönderilen Türk lirası miktarına birebir eşit miktarda MetaLira alımı yapılır ve Kullanıcının Cüzdan’ına gönderilen miktar kadar MetaLira bakiyesi yansıtılır. MetaLira alımında herhangi bir kesinti veya komisyon uygulanmaz.

d. Kullanıcıların Para Çekme işlemlerinde; çekilmek istenen miktarda MetaLira, Kullanıcının Cüzdan’ındaki MetaLira bakiyesinden düşülerek satışı yapılır. Satıştan elde edilen ve çekilmek istenen miktara birebir eşit miktarda Türk Lirası Kullanıcının para çekme işlemini yaparken belirttiği kendisine ait Banka Hesabına gönderilir. MetaLira satış işlemlerinde herhangi bir kesinti veya komisyon uygulanmaz.

e. Platform üzerinde Kullanıcıların Metamax hesaplarındaki MetaLira bakiyeleri kolay anlaşılması açısından Türk Lirası olarak gösterilmektedir. Kullanıcı, kendisine ait Profil ayarlarından kendisine ait bakiye gösterimini MetaLira olarak da değiştirebilir.

4.3. NFT KONTRATI

a. NFT Kontratı, kamuya açık alanda MetaMax tarafından beyan edilen ve NFT Payları’nın genel ve değişmez tanımlayıcı bilgileriyle birlikte, Payların alım-satım işlemlerinin hangi şart ve koşullar altında yapılacağının tanımlandığı veriler bütününü ifade eder.

b. NFT Kontratı, ilgili NFT Payları’nın Piyasaya Sürülmesi aşamasına kadar bilgilendirme amaçlı yayınlanır ve taslaktır. Metamax, taslak halindeki bir NFT Kontratı’nı yürürlüğe alıncaya kadar kontratın bir parçasını veya tamamını değiştirebilir veyahut kontratı tamamen iptal ederek NFT Payları’nı piyasaya sürmekten vazgeçebilir.

c. NFT Kontratı; NFT Payları’nın MetaMax tarafından piyasaya sürülmesi ve eş zamanlı olarak NFT ve Payları’nı tanımlayan Akıllı Sözleşme’nin blokzincir üzerinde oluşturulmasıyla kesinlik kazanır, yürürlüğe girer ve bağlayıcı hale gelir.

d. Referans Gayrimenkul’ün satışının gerçekleşmesi ve payların Yatırımcılar’dan geri alınmasıyla birlikte yürürlükten kalkar.

e. NFT Kontratı ile aşağıdaki tanımlar yapılır; i. Sembol; NFT ve Paylarını tanımlayan büyük harf ve rakamlardan oluşan 4 haneli benzersiz kodu ifade eder.

ii. Başlık (Kontrat Adı); NFT ve Paylarını tanımlayan ve benzerleriyle karıştırılmasını önleyen anlaşılır ifadedir.

iii. Toplam Arz; Üretilerek piyasaya sürülecek payların toplam adedini ifade eder.

iv. Yatırım Süresi; NFT paylarının alım-satım işlemlerinin yapılacağı zaman aralığını “ay sayısı” cinsinden ifade eder.

v. Referans Gayrimenkul; NFT ve dolayısıyla NFT’nin tüm paylarının toplam değerinin endeksli olduğu Gayrimenkul’ün açık ve karıştırılmayacak şekilde ifade eden tanımıdır.

vii. NFT Paylarının Piyasaya Sürülme Tarihi; Metamax’ın NFT Paylarının market üzerinden satışa sunacağı/sunduğu tarihi ifade eder.

viii. Başlangıç Pay Fiyatı; Nft paylarının market üzerinde ilk kez satışa sunulduğu başlangıç pay fiyatını ifade eder.

ix. Vade; NFT paylarının alım-satım işlemlerinin sona ereceği tarihtir. NFT Paylarının Piyasaya Sürülme Tarihi’ne Yatırım Süresi eklenerek Vade hesaplanır.

x. Makas Oranı; Serbest Piyasa’da Yatırımcılar’ın Pay satış emri verirken belirleyebilecekleri asgari ve azami Pay satış fiyatının oranını ifade eder.

xi. Pay Promosyonu Ödeme Takvimi; NFT Kontratı’nın yürürlükte olduğu süreçte Yatırımcılar’a hangi koşullarda, tarihte ve miktarda promosyon ödemesi yapılacağına ilişkin olan düzenlemeyi ifade eder.

xii. Kamuya Açık Taahhütname; Metamax’ın, NFT Kontratı’nın yürürlükte olduğu süreçte Referans Gayrimenkul’ün maliki olmayı, bu süreç içerisinde Referans Gayrimenkul ile ilgili vergi, sigorta, bakım onarım işlemleri ve tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüdüdür.

f. NFT Kontratı’nın Vadesi, Metamax’ın kendi takdiri ile Pay sahipleri arasında başlatacağı elektronik oylama sonucunda uzatılabilir. Elektronik oylama, Metamax tarafından Platform üzerinden ve asgari bir gün önceden tüm Pay sahiplerine bildirimde bulunularak başlatılır ve oylama için en az 24 saat süre verilir. Her bir Payın bir adet oy hakkı bulunur. Oylama sonuçları oylama süresinin sona ermesi ile Platform üzerinde yayınlanır.

4.4. NFT Paylarının Piyasaya Sürülmesi (Arz Süreci) ve Bu Süreçteki İşlemler

a. NFT Payları, münhasıran Metamax tarafından belirlenen zaman ve usul ile piyasaya sürülür.

b. Arz Süreci, Metamax tarafından üretilen NFT Payları’nın Platform’da ilk arzının gerçekleştirildiği anda başlayan, MetaMax’ın son Pay’ı satmasıyla ve/veya tüm Paylar satılmasa da MetaMax'ın Arz Süreci'nin tamamlandığına ilişkin bildirimde bulunmasıyla birlikte ile sona eren dönemi ifade eder.

c. Arz Süreci’nde tek satıcı Metamax’tır

d. Arz Süreci’ndeki Pay alım işlemlerinde ilk gelen ilk alır usulü uygulanır. Yatırımcılar tarafından yapılan alım talepleri kronolojik sırayla gerçekleştirilir. Alım talebi, yatırımcının isteği mevcut pay stoğu ile birebir karşılanıyorsa alım işlemi gerçekleştirilir. Yatırımcının alım talebini karşılayacak yeterli pay stoğu bulunmadığı durumlarda alım işlemi gerçekleştirilmez.

e. Arz Süreci’nde satın alınan paylar Yatırımcıya ait olur ve Arz Süreci tamamlanıncaya kadar Yatırımcılar’ın paylarını satmalarına izin verilmez.

f. Yatırımcı, Arz Süreci’nde Metamax’tan aldığı Payları, alım işleminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde koşulsuz, şartsız iade edebilir. Alım işleminin parçalı iadesi söz konusu değildir, tamamı iade edilebilir. İptal işlemi, iade talebini takip eden en geç 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Yatırımcı’nın birden çok kez alım işlemi yaptığı durumlarda, her bir alım işlemi için ayrı ayrı iptal talebi oluşturmalıdır.

g. Alım işlemlerinin 15 gün içerisinde iptali ve iadesi yalnızca Arz Süreci’nde Metamax’tan alınan Pay’lar için geçerlidir. Arz Süreci’nin tamamlanmasından sonraki süreçte alım-satım işlemlerinin iptali veya Payların iadesi söz konusu değildir.

4.5. Serbest Piyasa

a. NFT Paylarının Piyasaya Sürülmesi sürecinin tamamlanması akabinde Serbest Piyasa süreci başlatılır. Serbest Piyasa Süreci, Yatırımcılar’ın Platform üzerinden kendi aralarında NFT Payı alım ve satımını yapabildiği aşamayı ifade eder.

b. Yatırımcılar sahibi oldukları Payları satarken “Limit” tipinde emir verirler. “Limit” emri, Yatırımcının sahip olduğu payların tamamı veya bir kısmını kendi belirlediği bir fiyattan satışa çıkarmasıdır. Payların fiyat istikrarının korunması adına, Satış emri verilirken Yatırımcı’nın belirleyeceği Pay fiyatının, Referans Gayrimenkul’ün güncel piyasa değerinden hesaplanan Pay fiyatından en fazla %20 daha ucuz veya en fazla %25 daha pahalı olmasına izin verilir. Metamax’ın belirtilen oranlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. “Limit” tipi Satış emrinin tamamı veya bir kısmı, bir veya daha çok Alım emri ile eşleştirilerek gerçekleştirilir. Verilen Satış emrindeki tüm Payların satışı tamamlanıncaya kadar satış işlemlerine devam edilir.

d. Yatırımcı, satmak istediği Payların tamamı veya bir kısmını ilişkin yayınladığı “Satış” emirlerini herhangi bir alım-satım işlemi olmadan önce iptal edebilir. İptal işlemi yalnızca henüz satılmamış Paylar için gerçekleştirilir. Emrin gerçekleşen kısmında satılmış olan Paylar için Serbest Piyasa aşamasında herhangi bir iptal veya iade söz konusu değildir.

e. Yatırımcı, verdiği satış emirlerinin akıbetinin takibinden sorumludur. Yatırımcılar, vermiş oldukları “Limit” tipi satış emirlerinin zaman içerisinde güncel Pay değerinin altında kalabileceğini ve güncel piyasa koşullarına göre bu emirlerin güncel Pay fiyatının altında gerçekleşebileceğini kabul ederler. Yatırımcılar, verdikleri satış emirlerini takip etmemeleri sebebiyle güncel Pay fiyatının altında gerçekleşen satış emirlerinden Metamax’ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.

f. Yeni Pay alımı için “Piyasa” tipi emir kullanılır. “Piyasa” tipi emirde, Alıcı yalnızca almak istediği Pay adedini belirtir. Emrin gerçekleşebilmesi için alım yapılmak istenen pay adedini karşılayacak kadar açık satış emri bulunması gereklidir. Satış emirleri, pay satış fiyatına bakılarak en ucuzdan başlamak suretiyle alım yapılmak istenen pay adedi karşılanana kadar alım emri ile eşleştirilir. Eşleştirilen her bir satış emirindeki pay adedi ve pay satış fiyatı kullanılarak alım işlemi için ödenecek toplam tutar hesaplanır ve Alıcı’ya gösterilir. Alıcı’nın ödeyeceği tutarı onaylamasını müteakip hesaplama esnasında eşlendirilen satış emirleri kullanılarak alım emri anında gerçekleştirilir. Alıcı’nın onayı aşamasında satış emirlerindeki değişiklikler ve haliyle alım işlemi pay adedinin karşılanamaması veya alım tutarının değişmesi halinde alım emri gerçekleşmez.

g. Yatırımcılar, Platform üzerinden satın almış oldukları Payları, yine bu Platform üzerinde ve yalnızca işbu Sözleşme’yi önceden kabul etmiş kişilere satmayı; Metamax ise Platform’da Pay Alım-Satımına işbu Sözleşme’yi kabul etmiş Kullanıcılar’a erişim sağlayacağını ve Platform içerisinde yalnızca işbu Sözleşme’yi kabul etmiş Kullanıcılar’ın Pay almasına izin vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. PAY PROMOSYONU ÖDEMESİ

a. Her bir NFT için şekli, koşulları ve Pay başına yapılacak dönemsel ödeme tutarları ilgili NFT Kontratı ile tanımlanmış olan promosyon çeşididir. NFT Kontratı ile tanımlanan şekil ve şartlarda Pay sahiplerine Pay Promosyonu Ödemesi yapılır.

b. Her bir NFT‘nin Pay Promosyonu Ödemesi ayrı ve bağımsızdır. Yatırımcının Cüzdan’ındaki birbirinden farklı NFT’lere ait Paylar birleştirilemez.

c. NFT Kontratı’nın yürürlükte olduğu süre içerisinde ilgili Payların her biri için hangi “ay” ne kadar promosyon ödemesi yapılacağı takvime bağlanmıştır. Bu takvime uygun olarak promosyonlar, koşulları sağlayan Yatırımcılar’a ilgili ayın ilk günü ödenir.

d. NFT Kontratı’nda tanımlanmış Pay Promosyonu Ödemesi takviminden önce Referans Gayrimenkul’ün Satışı ile NFT Kontratı’nın yürürlükten kalkması durumunda takvimde bulunan ileri tarihli ödemeler için Pay Promosyonu Ödemesi yapılmaz.

e. İşbu Sözleşme’nin 4.3./f kapsamında Pay Sahiplerinin oylaması sonucunda kontrat vadesinin uzadığı durumlarda MetaMax, uzatılan süre içerisinde Pay Promosyonu Ödemesinin ne miktarda yapılacağına karar verir ve yeni bir Pay Promosyonu Ödeme takvimi oluşturur.

f. Pay Promosyonu Ödemesi takvimindeki her ayın ilk günü gece yarısı saat 00:00 itibari ile Cüzdan’ında (her bir NFT Kontratı’nda, münhasıran MetaMax tarafından belirlenecek olan Asgari Pay adedi belirtilecek olup aksi belirtilmediği sürece) ilgili NFT’nin en az 100 adet veya daha fazla NFT Payına sahip Yatırımcı, Pay Promosyonu Ödemesi almaya hak kazanır.

g. Yatırımcının sahip olduğu pay adedi ile takvimde ilgili döneme tanımlanmış pay başına ödenecek promosyon tutarı çarpılarak Yatırımcı’nın hakettiği promosyon ödemesi hesaplanır. Hesaplanan ödeme Metamax tarafından Yatırımcının Cüzdan’ına MetaLira bakiyesi olarak yansıtılır.

h. Referans Gayrimenkul’ün kira geliri ile Pay Promosyonu Ödemesinin herhangi bir ilişkisi yoktur. Metamax, NFT Kontratı ile Pay Promosyonu Ödemesinin tanımlandığı ve Referans Gayrimenkul’ün nev’i ile mevcut durumunun kiralamaya engel olmadığı durumlarda, Metamax’ın Referans Gayrimenkul’ü 3. kişilere kiraya verip vermediğine bakılmaksızın, Pay sahiplerine Pay Promosyonu Ödemesi yapılır.

i. Metamax Referans Gayrimenkul’ün kira getiremez duruma geldiği yangın, afet, deprem veya herhangi bir mücbir sebepten ötürü zorunlu boşaltma hallerinde Pay Promosyonu Ödemelerini durdurma hakkına sahiptir.

4.7. Referans Gayrimenkullerin Satışı

4.7.1. Bir Referans Gayrimenkul’ün Satış Usulü Yürürlükte olan ilgili NFT Kontrat’ının Vade süresinin sona erip ermediğine göre belirlenir. NFT Kontratı’nın yürürlüğe girdiği gün ile NFT Kontratı’nın Vadesi arasında kalan süre içerisinde Teklif Toplama Yöntemi; NFT Kontrat Vadesi dolduktan sonra Açık Artırma Usulü uygulanır.

4.7.1.1. Teklif Toplama Yöntemi’nde Metamax, NFT Kontratı’nın yürürlüğe girdiği gün itibari ile ilgili Referans Gayrimenkul için anlaşmalı olduğu emlak satış siteleri ve emlakçı ofisleri üzerinden satılık ilanları verebilir. Satış ilanlarına karşılık piyasadan toplanan teklifler, Referans Gayrimenkul’ün ekspertiz değerinin üstünde ise Platform üzerinden kamuyla paylaşılır ve aşağıdaki kriterlere göre satışa ilişkin esaslar münhasıran Metamax tarafından belirlenir.

a. Referans Gayrimenkul’ün NFT Kontratı’nın yürürlüğe girdiği günkü değeri ile alınan teklif rakamı arasındaki oran; NFT Kontratı’nın yürürlüğe girdiği tarih ile teklifin alındığı tarih arasındaki dönem için açıklanan resmi enflasyon oranının üzerinde olması,

b. NFT paylarının piyasaya sürülme aşamasında olması ve halihazırda Payların %20’si veya daha fazlasının Metamax’ın elinde bulunması

c. Herhangi bir zaman veya koşulda münhasıran Metamax’ın kendi takdiri ile başlatılacak bir elektronik oylama ile oluşacak Yatırımcı salt çoğunluğunun, oylama ile teklif edilen satış fiyat ve koşulları üzerinden Referans Gayrimenkul’ün satışını kabul etmesi; bu durumda, elektronik oylama Metamax tarafından Platform üzerinden ve asgari bir gün önceden tüm Pay sahiplerine bildirimde bulunularak başlatılır ve oylama için en az 24 saat süre verilir. Her bir Payın bir adet oy hakkı bulunur. Oylama sonuçları oylama süresinin sona ermesi ile Platform üzerinde yayınlanır.

Teklif Toplama Yöntemi’nde gelen teklifin Platform’da duyurulmasına müteakip karar aşaması boyunca NFT Payları’nın alım-satımı durdurulur. Gelen teklifin olumsuz değerlendirilmesi veya Referans Gayrimenkulün satışına karar verilmesine rağmen satışın gerçekleşmediği hallerinde ise NFT Payları yeniden alım-satım işlemlerine açılır.

4.7.1.2. Açık Artırma Usulü’nde; Vadesi dolmuş NFT Kontratı’na ait Referans Gayrimenkul anlaşmalı emlak danışmanlık firmaları vasıtasıyla müzayede düzenlemek suretiyle satışa çıkartılır. Referans Gayrimenkul’ün müzayede günündeki güncel ekspertiz değeri müzayede başlangıç fiyatı olarak kullanılır. Açık Artırma Usulü satışa ilişkin usul ve şartları belirleme yetkisi münhasıran Metamax’a aittir. Metamax, Vadesi dolan NFT Kontratı’nın Referans Gayrimenkulüne ilişkin diğer satış yöntemlerini de uygulayabilir.

4.7.2. İşbu madde hükmünde belirtilen şartların herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Metamax, ilgili Referans Gayrimenkul’ün tamamını üçüncü bir kişiye satıp devredebilir. İşbu madde hükmü çerçevesinde satış, Referans Gayrimenkul’ün tüm mülkiyetinin tapu devri suretiyle üçüncü kişiye satışını ve devrini ifade etmektedir.

4.7.3. Satışın gerçekleşmesinden sonra satıştan elde edilen gelirden; satış masrafları, vergiler, olası zorunlu ödemeler ve işbu Sözleşme’nin Ücretlendirme başlıklı 6. maddesi kapsamında Metamax’ın komisyon kazancı düşüldükten sonra ortaya çıkan net satış bedeli, arz edilmiş toplam Pay adedine bölünür ve Pay başına düşen satış bedeli hesaplanır. Hesaplanan bu bedel, Metamax tarafından gecikmeksizin her bir Pay için Pay sahibinin Cüzdan’ına MetaLira bakiyesi olarak yansıtılır. Eş zamanlı olarak Pay sahiplerinin Cüzdan’ında yer alan ilgili Paylar Metamax tarafından geri alınır ve blokzincir üzerinde yakılarak yok edilir.

4.7.4. Metamax, işbu madde hükmünde belirtilen hallerin gerçekleştiği durum dışında Referans Gayrimenkul’ü satmayacağını taahhüt eder

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

5.1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1.1. KULLANICI OLMA ŞARTLARI

a. Kullanıcı’nın, Metamax Platform’una üye olarak hesap oluşturabilmesi için Platform’da yer alan üyelik formunu doldurması, üyelik aşamasında talep edilen diğer veri girişlerini yapması, onaylaması gerekmektedir.

b. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri uyarınca hak ve fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yalnızca gerçek kişi olan Kullanıcı Platform’u kullanabilir.

c. Metamax’ın incelemesi veya herhangi bir ihbar/şüphe üzerine Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olduğu anlaşılır ise, Metamax, Kullanıcı’nın hesaplarını Kullanıcı’ya hiçbir ihtar veya ihbar göndermeksizin sonlandırabilir veya şüpheli durum ortadan kalkıncaya dek askıya alabilir. Metamax Kullanıcı hesabının sonlandırılması halinde, Kullanıcı’nın yatırmış olduğu bedel ya da bedeller aynen iade edilir.

5.1.2.KULLANIM ŞARTLARI

a. Kullanıcı birden fazla hesap açamaz. Kullanıcı’nın birden fazla hesap açması halinde Metamax’ın Kullanıcı’nın hesabını iptal etme ve/veya askıya alma hakkı bulunur. Kullanıcı’nın hesabındaki Payların karşılığı; Referans Gayrimenkullerin satışı akabinde işbu Sözleşme’nin 6. madde hükmüne göre Kullanıcı’nın Banka hesabına ödenir

b. Kullanıcı’nın, üyeliğini sonlandırabilmesi, hesabında Pay olmaması koşuluna bağlıdır. Kullanıcı’nın sahip olduğu tüm Payları Market’te satmış olması veya Referans Gayrimenkullerin satışının yapılmasıyla Payların Metamax tarafından geri alınması durumunda üyeliğini sonlandırması mümkündür.

c. Kullanıcı, alım satım işlemlerini işbu Sözleşme ve Platform’da yayınlanarak onaylanacağı diğer sözleşmelere uygun olarak yapabilir. Kullanıcı, Pay alım-satım işlemlerinde Metamax’a Platform üzerinde belirtilen oranda komisyon ödemeyi kabul eder.

d. Kullanıcı, Platform’u kullanarak ve işbu Sözleşme’nin onaylanması ile birlikte NFT Paylarının alım satımının risklerini bildiğini, kabul ettiğini ve bu nedenle doğmuş veya doğabilecek olan doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Metamax’ı sorumlu tutmayacağını, Platform üzerinde yer alan veya platformun resmi kanallarından yayınlanan görüşler, haberler, araştırmalar, analizler, fiyatlar veya diğer bilgiler genel piyasa yorumu olarak sunulan bilgilerin yatırım tavsiyesi oluşturmadığını, paylaşılan bu bilgilere dayanarak Kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan kayıptan Metamax’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Gerek Platform’da yapılan tüm işlemler gerekse de Pay satışlarının iptal edilmesi ya da fiyat değişimleri gibi herhangi bir nedenle oluşan kâr ve zararlardan Metamax sorumlu değildir. Metamax’ın, kazanç sağlama ya da zarar etmeme dâhil herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

e. NFT ve Payların kullanımı ile yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında tanımlanan veya tanımlanacak her türlü yasal sorumluluk ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur. Metamax, Kullanıcı’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetten veya başka hiçbir yükümlülükten sorumlu tutulamaz.

f. Kullanıcı’nın Metamax’a üye olurken oluşturduğu kullanıcı adının ve şifresinin korunmasından ve bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılmamasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde kullanıcı adı ve şifre bilgilerini koruyamaması halinde Metamax hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

g. Kullanıcı’nın, Platform’a üye olduktan sonra e-posta adresini, iletişim bilgilerini ve/veya kullanıcı şifresini değiştirmesi halinde, Metamax tarafından bir güvenlik ihlali olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla, Kullanıcı’nın hesabı en az 24 saat boyunca askıda olacak; gerekli kontroller tamamlandıktan sonra hesap aktive edilecektir.

h. Kullanıcı, hesabını ve haklarını; ölüm halinde miras, boşanma halinde mal paylaşımı gibi kanundan ve/veya kesinleşmiş bir mahkeme kararından kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilere devredemez, satamaz, kullandıramaz. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve varlıklarının, işbu hükümde belirtilen sebepler ya da yargı kararına dayalı olarak devir ve intikali gereken hallerde gerekli tüm belgelerin Metamax’a ibraz edilmesi gerekmektedir. Metamax talebe ilişkin belgelerin kendisine eksiksiz olarak tesliminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli incelemeyi yapmak ve talebi sonuca bağlamakla yükümlüdür.

i. Metamax’a Türk Lirası yatırmak isteyen Kullanıcı’nın para yatırma ve Metamax’tan para çekme işlemleri esnasında kullanacağı banka hesabı Kullanıcı’ya ait olacaktır. Banka hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığı bir durumda para transferi işlemi onaylanmayacak ve/veya işbu durumun onaydan sonra tespit edilmesi halinde Metamax, söz konusu işlemi iptal edebilecektir.

j. Para transferleri, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar kanalıyla, Türk Lirası para birimi üzerinden havale, EFT ve FAST yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Transferin bu Sözleşme’de yer alan şartlara aykırı olması veya herhangi başka bir gerekçeyle Metamax tarafından onaylanmaması halinde transferler en fazla 5 iş günü içinde banka komisyonları düşülerek geri gönderilecektir.

k. Kullanıcı’nın, para transferi yaparken alıcı unvanına Metamax Teknoloji Anonim Şirketi yazması gerekmektedir. Kullanıcı, bu hususa dikkat etmemesi sebebiyle para transferinin gerçekleşmemesi ya da başka bir nedenle doğabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

l. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık en az ve en çok para çekme limitleri Metamax tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ve güncel şartlar ile her bir Kullanıcı’nın risk değerlendirmesi gözetilerek yine tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

m. İşbu sözleşmeyi onaylamak tek başına alım satım işlemleri yapma hakkı sağlamaz, Her bir NFT’nin Paylarının alım satım şartları ayrıca Nft Kontratları ile Kullanıcı’nın onayına sunulacaktır.

n. Kullanıcı, Tüm Blok Zincir teknolojisine ve NFT’lere ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumları tarafından yapılan veya ileride yapılacak olan tüm açıklamaları okuyacağını, ilgili kanunları takip edeceğini ve bunlara uygun davranacağını, Yürürlüğe giren yeni bir kanun ve/veya bağlı düzenlemeler ile idare ve/veya herhangi bir devlet kurumu tarafından alınabilecek bir karardan dolayı zarara uğraması halinde Metamax’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Platform’da yalnızca kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile işlem yapacağını ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğine ilişkin herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması akabinde Kullanıcı’nın ayrıca kabul edip onaylayacağı Pay Satış Sözleşmesinin dahi doğrudan Pay satın alma hakkı vermediğini, Metamax’ın Satış işlemleri de dâhil olmak üzere tüm işlemleri tek taraflı askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olduğunu, Platform üzerinden yaptığı işlem ve fiillere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Metamax tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesini talep etmeyeceğini,

o. Metamax, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt sırasında bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, Platform’daki e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından Metamax sorumlu tutulamayacaktır.

5.2. METAMAX’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Üretilecek NFT Paylarının adedini belirleme hak ve yetkisi münhasıran Metamax’a aittir. Satışa sunulacak NFT Paylarının satış değerinin tespiti, NFT’nin değerinin endeksli olduğu taşınmaz için Gayrimenkul Fiyat Endeks verileri ve/veya değerleme uzmanlarının yaptığı değer tespiti dikkate alınarak yapılacaktır.

b. Kullanıcı’nın, satın aldığı Payları Market üzerinden hangi şartlarda satışa çıkarabileceği işbu Sözleşme hükümlerinde ve NFT Kontratlarında belirtilecektir.

c. Metamax’ın ve Metamax’a bağlı diğer tüm servislerin internet sitelerinin alan adı, yazılım kodları, tasarımları, arayüzleri, videoları, algoritmaları ve telif hakları da dahil olmak üzere bütün fikri ve sınai hakların maliki münhasıran Metamax’tır. Metamax’ta bulunan herhangi bir bölümün kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına veya tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.

d. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Metamax, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Bu hakların Metamax tarafından kullanılması halinde Kullanıcı’nın Metamax nezdindeki varlıkları, Kullanıcı’nın mülkiyetinde kalmak üzere, Metamax tarafından zarar tespiti ve hukuki süreçlerin yürütülmesi sonuçlanana dek Kullanıcı’nın hesabı bloke edilir. Metamax, Kullanıcı’nın kusuruyla oluşan zararlarını, Kullanıcı’nın hesabından mahsup etme hakkına sahiptir.

e. Metamax, Kullanıcı’nın aşağıda belirtilen davranışlarda bulunduğu yönünde şüphe duyarsa ve/veya bunu tespit ederse Kullanıcı’nın hesabını sona erdirme, durdurma, askıya alma ve/veya yapmış olduğu işlemi geçersiz kılma, iptal etme ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve uğradığı zararı tazmin etme hakkına sahiptir: Hukuka aykırı ya da kötü niyetli işlem yapmak, Platform’a, veri tabanına, web sitesinde veya mobil uygulamada yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım kullanmak, Metamax tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak, Herhangi bir yöntemle Platform’da yer alan bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalayarak yayınlamak veya kullanmak.

f. Metamax, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yükümlülüklerini, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir Kullanıcı’nın onayına ya da iznine tabi olmaksızın devir ve nakil edebilecek, taşınmazları satabilecektir. Metamax, tüzel kişiliği itibariyle gerçekleştireceği hisse devri, halka arz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketler Hukuku kapsamında gerçekleştirebileceği herhangi bir işlem bakımından Kullanıcı’nın onay ve inisiyatifine tabi değildir.

g. Metamax, Platform’da gerçekçi olmayan fiyatlardan alım veya satım işlemleri gerçekleşmesi gibi durumlarda bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir.

6. ÜCRETLENDİRME

6.1. Metamax, Pay alış ve satış işlemlerinde Kullanıcı’dan belirli bir oran üzerinden komisyon alma hakkına sahiptir. Metamax’ın, bu oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.2. Metamax, her türlü para çekme işleminde Kullanıcı’dan, Metamax tarafından belirlenecek oranda işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Metamax’ın, bu oranı tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

6.3. Tüm alım satımlara ve işlemlere uygulanacak olan güncel ücret ve komisyon oranları Platform’da yayınlanacaktır.

7. HÜKÜMLERİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumları veya hakem heyeti tarafından geçersiz veya uygulanamaz kılınması halinde, diğer hükümler yürürlüklerini sürdürmeye devam edecektir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

8.1. Taraflar, KVKK ve KVKK’ya dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmelik ve tebliğler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarına uygun hareket edecektir.

8.2. Metamax’ın, teknik ve e-posta sunucuları yurt dışındadır. Bu nedenle, kişisel veriler, yurt dışına aktarılabilecektir. Bir kişisel veri aktarımı gerekmesi durumunda, ilgili aktarım, Kanun, mevzuat ve Kurul kararlarına uygun olarak yapılacaktır. Kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasını istemeyen Kullanıcıların Platform’u kullanmaması ve üyeliklerini sonlandırması gerekir.

8.3. Metamax, 5651 Sayılı Kanun gereğince, internet sitesinin işlemlerini ve sürece ilişkin akış ve işlem bilgilerini tutmakta, kayıt altına almaktadır. Metamax, bu kayıtları Kullanıcıları tanımlamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

8.4. Metamax, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini iş bu Sözleşme’nin 8.5. maddesindeki haller hariç olmak üzere gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı ve şahsi bilgileri saklamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı, üzerine düşen tüm özeni göstermeyi iş bu bildirimle kabul ve taahhüt etmektedir.

8.5. Yasal mevzuat, Cumhurbaşkanı Kararnameleri, MASAK tarafından yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik ile sair mevzuatı kapsamında, MASAK dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma, kovuşturma, dava veya icra takibi kapsamında veya idari talepler ile kullanıcı bilgilerinin Metamax’tan talep edilmesi halinde, Metamax’ın bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşma yetkisi vardır. Bu durum, işbu Sözleşme’nin 8.4. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

9. MÜCBİR SEBEP ve SORUMSUZLUK HALLERİ

9.1. Fırtına, sel, deprem, toprak kayması, tsunami veya diğer bir doğal felaket, salgın, ambargo, ayaklanma, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt veya boykotlar, yangın, patlama veya Metamax’ın kontrolü dışında gerçekleşen ve kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Metamax’ın işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Metamax ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum iş bu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9.2. Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi gibi Metamax’ın kusurundan kaynaklanmayan diğer olaylardan dolayı Metamax’ın sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğabilecek zararlar için Metamax’tan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul eder.

9.3. Metamax’a ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın hesaplarında veya Metamax’ın sistemlerinde meydana gelebilecek siber saldırı ve/veya hırsızlık nedeniyle Metamax’ın sorumluluğuna gidilemez.

9.4. Metamax’ın, Platform’da oluşabilecek kısa süreli ya da uzun süreli her türlü teknik arızadan ve/veya bu tür arızalardan doğan veya doğabilecek dolaylı ya da doğrudan hiçbir zarar ve kayıptan hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı işlemlerinin, teknik hatalar veya arızalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde Metamax, bu işlemleri iptal edebilir. Bu tarz işlemlerden dolayı Metamax sorumlu tutulamaz. İptal halinde ilgili Kullanıcı hesapları dondurulabilir, şayet Kullanıcı’ya bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilecektir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde Metamax’ın her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve geçerliliğinden kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı olan her türlü uyuşmazlık İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri tarafından çözümlenecektir.

10.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Metamax’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Metamax’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

11. GENEL HÜKÜMLER

11.1. Kullanıcı, Platform’a üye olurken Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün hükümlerini onayladığını beyan ve kabul eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı Platform’a üye olamayacak ve Metamax’ın hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

11.2. Metamax, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da yayınlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir. Metamax, bu değişiklikleri kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilecek olup Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir.

11.3. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, değişmeyen hükümler aynı şekilde yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

11.4. Taraflar'dan herhangi birinin işbu Sözleşme ile kendisine tanınan herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11.5. Metamax tarafından Kullanıcı’nın üyeliğinin işbu Sözleşme’de öngörülen sebeplerden herhangi biri nedeniyle iptal edilmesi, tek başına ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için verilen onayın iptali anlamına gelmeyecektir.

12. YÜRÜRLÜK VE KABUL İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.