METAMAX KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) metamax.com.tr adlı internet sitesinin ve mobil uygulamanın sahibi olan, Mehmetçik Mahallesi Aspendos Blv. No:99A K3 Muratpaşa/Antalya adresinde mukim Metamax Teknoloji A.Ş. (“Metamax”) ile metamax.com.tr veya Metamax tarafından resmi olarak ilan edilecek olan mobil uygulamalara işbu Sözleşme’deki şartları kabul ederek üye olan kişi (“Kullanıcı”) arasında imzalanmıştır. Metamax ve Kullanıcı, Sözleşme kapsamında ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

Metamax, Metamax Teknoloji A.Ş.’yi ifade eder.

Platform, metamax.com.tr alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ve yine Metamax tarafından hizmete sunulan mobil uygulamaları ifade eder.

Hizmetler, Kullanıcı’ların işbu Sözleşme’de yer alan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak üzere Metamax tarafından sunulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı(lar)/Yatırımcı(lar), işbu Sözleşme’yi ve Platform’da bulunan diğer sözleşmeleri onaylayıp üye olan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade eder.

İtibari Para, değerini fiziksel ürün veya maldan değil yürürlüğe konulduğu devletten alan ulusal parayı ifade eder.

Blok Zincir, bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesi ve varlıkların takip edilmesi sürecini kolaylaştıran, paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan büyük bir veri kayıt defteridir.

Kriptopara, bir şirket veya banka tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan, Blok Zincir teknolojisine dayanan, fiyatının serbest piyasa uyarınca değiştiği ve kimse tarafından belirlenmeyen dijital bir para birimidir.

Token, belirli bir Blok Zincir ağında belirli bir amaç için üretilen ve dağıtılan bir varlığı temsil eden araç veya değerlerdir.

Nitelikli Fikri Tapu (NFT), Blok Zincir ağı üzerinde benzersiz dijital varlığı ifade eden ve değiştirilemeyen eşsiz bir ‘token’ çeşidini ifade eder. NFT’ler birbirinin yerine geçemediği için dijital dünya dâhilinde orijinallik ve mülkiyet ispatı olarak kullanılabilir.

NFT İşlem Tokeni, Bir NFT’nin paylarını ifade eden tokendir. Bu tokenlerin adedi belirli ve sınırlıdır. NFT ile birlikte tek seferde üretilir ve sayısı değiştirilemez. Üretilen işlem tokenleri nitelik ve nicelik olarak birbirinin aynısıdır ve tümü bir bütün olarak ait oldukları NFT’yi ifade eder.

Tokenize Etmek, fiziksel bir varlığın Metamax tarafından belirlenmiş değerine karşılık gelen NFT’nin ve NFT İşlem Tokenlerinin Blok Zincir ağı üzerinde üretilmesidir.

Ön Satış, şartları ayrı bir sözleşme ile belirlenerek fiziki varlığa dayalı olarak üretilecek NFT ve NFT İşlem Tokenlerin üretimden önce satışını ifade eder.

Market, Platform’da NFT İşlem Tokenlerinin alım satımının yapılabildiği alanı ifade eder.

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

 1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Sözleşme, Kullanıcıların, Metamax tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerinin Taraflar bakımından karşılıklı olarak düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
 • 4.1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  4.1.1. KULLANICI OLMA ŞARTLARI

  a. Kullanıcı, Platform’u kullanabilmek için 18 yaşından büyük, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri uyarınca hak ve fiil ehliyetine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yalnızca gerçek kişi olan Kullanıcı Platform’u kullanabilir.

  b. Metamax’ın incelemesi veya herhangi bir ihbar/şüphe üzerine Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olduğu anlaşılır ise, Metamax, Kullanıcı’nın hesaplarını Kullanıcı’ya hiçbir ihtar veya ihbar göndermeksizin sonlandırabilir veya şüpheli durum ortadan kalkıncaya dek askıya alabilir.

  c. Kullanıcı’nın, Metamax Platform’una üye olarak hesap oluşturabilmesi için Platform’da yer alan üyelik formunu doldurması, üyelik aşamasında talep edilen diğer veri girişlerini yapması, onaylaması gerekmektedir.

  4.1.2.KULLANIM ŞARTLARI

  a. Kullanıcı birden fazla hesap açamaz. Kullanıcı’nın birden fazla hesap açması halinde Metamax’ın Kullanıcı’nın hesabını iptal etme ve/veya askıya alma hakkı bulunur. Kullanıcı, üyeliğini her zaman iptal edebilme hakkına sahiptir.

  b. Metamax, fiziki varlıklara bağlı üretilmiş ya da üretilecek NFT İşlem Tokenleri’nin, Ön Satış’ta alınabildiği ya da Market üzerinden alınıp satılabildiği bir platform olup Kullanıcı, alım satım işlemlerini işbu Sözleşme ve Platform’da yayınlanarak Kullanıcı tarafından onaylanacak diğer sözleşmelere uygun olarak alım- satım yapabilir.

  c. Kullanıcı, Platform’u kullanarak ve işbu Sözleşme’nin onaylanması ile birlikte NFT ve NFT İşlem Tokenlerinin alım satımının risklerini bildiğini, kabul ettiğini ve bu nedenle doğmuş veya doğabilecek olan doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Metamax’ı sorumlu tutmayacağını, Platform üzerinde yer alan veya platformun resmi kanallarından yayınlanan görüşler, haberler, araştırmalar, analizler, fiyatlar veya diğer bilgiler genel piyasa yorumu olarak sunulan bilgilerin yatırım tavsiyesi oluşturmadığını, paylaşılan bu bilgilere dayanarak Kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir yatırımdan kaynaklanan kayıptan Metamax’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Gerek Platform’da yapılan tüm işlemler gerekse de Ön Satış’ın iptal edilmesi ya da fiyat değişimleri gibi herhangi bir nedenle oluşan kâr ve zararlardan Metamax sorumlu değildir. Metamax’ın, kazanç sağlama ya da zarar etmeme dâhil herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.

  d. Kriptopara veya NFT kullanımı ile yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında tanımlanan veya tanımlanacak her türlü yasal sorumluluk ve vergi mükellefiyetlerinden Kullanıcı bizzat sorumludur. Metamax, Kullanıcı’nın kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetten veya başka hiçbir yükümlülükten sorumlu tutulamaz.

  e. Kullanıcı’nın Metamax’a üye olurken oluşturduğu kullanıcı adının ve şifresinin korunmasından ve bu bilgilerin başkalarıyla paylaşılmamasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı’nın herhangi bir şekilde kullanıcı adı ve şifre bilgilerini koruyamaması halinde Metamax hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

  f. Kullanıcı’nın, Platform’a üye olduktan sonra e-posta adresini, iletişim bilgilerini ve/veya kullanıcı şifresini değiştirmesi halinde, Metamax tarafından bir güvenlik ihlali olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla, Kullanıcı’nın hesabı en az 24 saat boyunca askıya alınacak; gerekli kontroller tamamlandıktan sonra hesap aktive edilecektir.

  g. Kullanıcı, hesabını ve haklarını; ölüm halinde miras, boşanma halinde mal paylaşımı gibi kanundan ve/veya kesinleşmiş bir mahkeme kararından kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilere devredemez, satamaz, kullandıramaz. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve varlıklarının, iş bu hükümde belirtilen sebepler ya da yargı kararına dayalı olarak devir ve intikali gereken hallerde gerekli tüm belgelerin Metamax’a ibraz edilmesi gerekmektedir. Metamax talebe ilişkin belgelerin kendisine eksiksiz olarak tesliminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde gerekli incelemeyi yapmak ve talebi sonuca bağlamakla yükümlüdür.

  h. Metamax’a Türk Lirası yatırmak isteyen Kullanıcı’nın para yatırma ve Metamax’tan para çekme işlemleri esnasında kullanacağı banka hesabı Kullanıcı’ya ait olacaktır. Banka hesabının Kullanıcı’ya ait olmadığı bir durumda para transferi işlemi onaylanmayacak ve/veya işbu durumun onaydan sonra tespit edilmesi halinde Metamax, söz konusu işlemi iptal edilebilecektir.

  i. Para transferleri, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar kanalıyla, Türk Lirası para birimi üzerinden havale, EFT, FAST yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. Transferin bu Sözleşme’de yer alan şartlara aykırı olması veya herhangi başka bir gerekçeyle Metamax tarafından onaylanmaması halinde transferler en fazla 5 iş günü içinde banka komisyonları düşülerek geri gönderilecektir.

  j. Kullanıcı’nın, para transferi yaparken alıcı unvanına Metamax Teknoloji A.Ş.; açıklama bölümüne yalnızca o Kullanıcı’ya özel oluşturulmuş olan kodu yazması gerekmektedir. Bu kod dışında herhangi bir açıklama eklenemez. Kullanıcı, bu hususa dikkat etmemesi sebebiyle işlemin tamamlanması ya da başka bir nedenle doğabilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

  k. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık en az ve en çok para çekme limitleri Metamax tarafından tek taraflı olarak belirlenecek ve güncel şartlar ile her bir Kullanıcı’nın risk değerlendirmesi gözetilerek yine tek taraflı olarak değiştirilebilecektir.

  l. İşbu sözleşmeyi onaylamak tek başına Ön Satış’lara katılım hakkı sağlamaz, Her bir Ön Satış için şartları ayrıca belirlenen Ön Satış sözleşmeleri Kullanıcı’nın onayına sunulacaktır.

  m. Kullanıcı,

  • Tüm Kriptoparalara, NFT’lere ve Blok Zincir teknolojisine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumları tarafından yapılan veya ileride yapılacak olan tüm açıklamaları okuyacağını, ilgili kanunları takip edeceğini ve bunlara uygun davranacağını,

  • Yürürlüğe giren yeni bir kanun ve/veya bağlı düzenlemeler ile idare ve/veya herhangi bir devlet kurumu tarafından alınabilecek bir karardan dolayı zarara uğraması halinde Metamax’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını,

  • Platform’da yalnızca kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile işlem yapacağını ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediğine ilişkin herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini,

  • İş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması akabinde ayrıca kabul edip onaylayacağı ön satış sözleşmesinin doğrudan Ön Satış’a katılma hakkı vermediğini,

  • Metamax’ın satış ve Ön Satış işlemleri de dâhil olmak üzere tüm işlemleri tek taraflı askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olduğunu,

  • Platform üzerinden yaptığı işlem ve fiillere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

  • Metamax tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem ücretlerinin iadesini talep etmeyeceğini,

  • Herhangi bir sebeple hesabında veya Metamax’ın sistemlerinde meydana gelebilecek siber saldırı veya hırsızlık nedeniyle Metamax’tan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul eder.

    

  n. Metamax, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt sırasında bildirmiş olduğu e-posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, Platform’daki e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından Metamax sorumlu tutulamayacaktır.

4.2. METAMAX’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Üretilecek NFT İşlem Tokenleri’nin adedini belirleme hak ve yetkisi münhasıran Metamax’a aittir. Değerleme uzmanlarının görüşleri de göz önünde bulundurularak Ön Satış veya Market’te satışa sunulmak üzere seçilen gayrimenkuller, yine işbu uzmanların belirlediği fiyatlar da dikkate alınarak Blok Zincir üzerinde tokenize edilecektir.

b. Kullanıcı’nın, Ön Satışlarına katılarak aldığı NFT ve NFT İşlem Tokenleri’nin ne kadar süreyle satışa kapalı olacağı ön satış sözleşmesinde Metamax tarafından ayrıca belirlenecektir.

c. Ön Satış’ın başarıyla tamamlanmasından sonra mülkiyeti Metamax’a ait olan fiziki varlıklardan Kullanıcı’nın sağlanabileceği faydalara ilişkin düzenlemelere Ön Satış Sözleşmesi’nde yer verilecektir.

d. Metamax’ın ve Metamax’a bağlı diğer tüm servislerin internet sitelerinin alan adı, yazılım kodları, tasarımları, ara yüzleri, videoları, algoritmaları ve telif hakları da dahil olmak üzere bütün fikri ve sınai hakların maliki münhasıran Metamax’tır. Metamax’ta bulunan herhangi bir bölümün kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına veya tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmemektedir.

e. İşbu sözleşmede yer alan herhangi bir maddenin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Metamax, Kullanıcı’nın hesabını önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, silme, durdurma, askıya alma ve kısıtlama haklarına sahiptir. Ancak bu hakların Metamax tarafından kullanılması halinde dahi Kullanıcı’nın Metamax nezdindeki varlıkları bu durumdan etkilenmez ve Kullanıcı’nın Metamax nezdindeki varlıkları, üzerinde yasalardan doğan bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde derhal kullanıcıya iade edilir.

f. Metamax, Kullanıcı’nın aşağıda belirtilen davranışlarda bulunduğu yönünde şüphe duyarsa ve/veya bunu tespit ederse Kullanıcı’nın hesabını sona erdirme, durdurma, askıya alma ve/veya yapmış olduğu işlemi geçersiz kılma, iptal etme ve gerekli gördüğü her türlü önlemi alma ve uğradığı zararı tazmin etme hakkına sahiptir:

 • Hukuka aykırı ya da kötü niyetli işlem yapmak,
 • Platform’a, veri tabanına, web sitesinde veya mobil uygulamada yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım kullanmak,
 • Metamax tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak,
 • Herhangi bir yöntemle Platform’da yer alan bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalayarak yayınlamak veya kullanmak.

g. Metamax, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, yükümlülüklerini, borç ve/veya alacaklarını herhangi bir Kullanıcı’nın onayına ya da iznine tabi olmaksızın devir ve nakil edebilecek, tokenize edilmiş fiziki varlıkları satabilecektir. Metamax, tüzel kişiliği itibariyle gerçekleştireceği hisse devri, halka arz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketler Hukuku kapsamında gerçekleştirebileceği herhangi bir işlem bakımından Kullanıcılar’ın onay ve inisiyatifine tabi değildir.

h. Metamax, Platform’da gerçekçi olmayan fiyatlardan alım veya satım işlemleri gerçekleşmesi gibi durumlarda bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir.

 1. HÜKÜMLERİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurumları veya hakem heyeti tarafından geçersiz veya uygulanamaz kılınması halinde, diğer hükümler yürürlüklerini sürdürmeye devam edecektir.

 1. ÜCRETLENDİRME
 • 6.1. Metamax, alış ve satış işlemlerinde Kullanıcı’dan belirli bir oran üzerinden komisyon alma hakkına sahiptir. Metamax’ın, bu oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 • 6.2. Metamax, her türlü para çekme işleminde Kullanıcı’dan, Metamax tarafından belirlenecek oranda işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Metamax’ın, bu oranı tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

 • 6.3. Tüm alım satımlara ve işlemlere uygulanacak olan güncel ücret ve komisyon oranları Platform’da yayınlanacaktır.

   

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK

  • 7.1. Taraflar, KVKK ve KVKK’ya dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan yönetmelik ve tebliğler ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarına uygun hareket edecektir.
  • 7.2. Metamax’ın, teknik ve e-posta sunucuları yurt dışındadır. Bu nedenle, kişisel veriler, yurt dışına aktarılabilecektir. Bir kişisel veri aktarımı gerekmesi durumunda, ilgili aktarım, Kanun, mevzuat ve Kurul kararlarına uygun olarak yapılacaktır. Kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasını istemeyen Kullanıcıların Platform’u kullanmaması ve üyeliklerini sonlandırması gerekir.
  • 7.3. Metamax, 5651 Sayılı Kanun gereğince, internet sitesinin işlemlerini ve sürece ilişkin akış ve işlem bilgilerini tutmakta, kayıt altına almaktadır. Metamax, bu kayıtları Kullanıcıları tanımlamak, sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amaçları için kullanma hak ve yetkisine sahiptir.
  • 7.4 Metamax, Kullanıcı’nın şahsi bilgilerini iş bu Sözleşme’nin 7.5. maddesindeki haller hariç olmak üzere gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı ve şahsi bilgileri saklamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri almayı, üzerine düşen tüm özeni göstermeyi iş bu bildirimle kabul ve taahhüt etmektedir.
  • 7.5. Yasal mevzuat, Cumhurbaşkanı Kararnameleri, MASAK tarafından yayımlanan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik ile sair mevzuatı kapsamında, MASAK dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma, kovuşturma, dava veya icra takibi kapsamında veya idari talepler ile kullanıcı bilgilerinin Metamax’tan talep edilmesi halinde, Metamax’ın bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşma yetkisi vardır. Bu durum, işbu Sözleşme’nin 7.4. maddesinde düzenlenen gizlilik yükümlülüğünün ihlali anlamına gelmeyecektir.

   

 2. MÜCBİR SEBEP ve SORUMSUZLUK HALLERİ

 • 8.1. Fırtına, sel, deprem, toprak kayması, tsunami veya diğer bir doğal felaket, salgın, ambargo, ayaklanma, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt veya boykotlar, yangın, patlama veya Metamax’ın kontrolü dışında gerçekleşen ve kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Metamax’ın işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Metamax ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum iş bu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 • 8.2. Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi gibi Metamax’ın kusurundan kaynaklanmayan diğer olaylardan dolayı Metamax’ın sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğabilecek zararlar için Metamax’tan hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • 8.3. Metamax’a ait ya da internet yer sağlayıcısı şirketin sistemlerinden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple Kullanıcı’nın hesaplarında veya Metamax’ın sistemlerinde meydana gelebilecek siber saldırı ve/veya hırsızlık nedeniyle Metamax’ın sorumluluğuna gidilemez.
 • 8.4. Metamax’ın, Platform’da oluşabilecek kısa süreli ya da uzun süreli her türlü teknik arızadan ve/veya bu tür arızalardan doğan veya doğabilecek dolaylı ya da doğrudan hiçbir zarar ve kayıptan hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı işlemlerinin, teknik hatalar veya arızalar sebebi ile ve/veya gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi hallerde Metamax, bu işlemleri iptal edebilir. Bu tarz işlemlerden dolayı Metamax sorumlu tutulamaz. İptal halinde ilgili Kullanıcı hesapları dondurulabilir, şayet Kullanıcı’ya bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilecektir. İlgili bedellerin iade edilmemesi halinde Metamax’ın her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • 9.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve geçerliliğinden kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı olan her türlü uyuşmazlık İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri tarafından çözümlenecektir.
 • 9.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Metamax’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Metamax’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
 • 10.1. Kullanıcı, Platform’a üye olurken Sözleşme’nin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, Sözleşme’nin bütün hükümlerini onayladığını beyan ve kabul eder. İşbu Sözleşme’yi kabul etmeyen Kullanıcı Platform’a üye olamayacak ve Metamax’ın hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

 • 10.2. Metamax, işbu Sözleşme’yi ve Platform’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da yayımlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir. Metamax, bu değişiklikleri kullanıcıların sisteme üye olurken beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS olarak ve elektronik posta adresine elektronik posta olarak da gönderebilecek olup Kullanıcı, sözleşmeyi imzalamakla bu bilgilendirme metotlarını kabul etmiştir.

 • 10.3. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform’da yayımlandıkları tarihte geçerlilik kazanacak, değişmeyen hükümler aynı şekilde yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 • 10.4. Taraflar'dan herhangi birinin işbu Sözleşme ile kendisine tanınan herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 • 10.5. Metamax tarafından Kullacı’nın üyeliğinin iş bu Sözleşme’de öngörülen sebeplerden herhangi biri nedeniyle iptal edilmesi, tek başına ticari elektronik ileti gönderilebilmesi için verilen onayın iptali anlamına gelmeyecektir.

   

 1. YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girecektir.