METAMAX TEKNOLOJİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYAN METNİ

Metamax Teknoloji A.Ş. (“Metamax”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan ve kişisel verilerimin hangi usul ve esaslarda işleneceğini, muhafaza edileceğini ve aktarılacağını gösteren Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu çerçevede;

Metamax ile paylaştığım kişisel verilerimin; Metamax tarafından toplanmasına, muhafaza edilmesine, Metamax’ın ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, Metamax tarafından ve Metamax aracılığıyla yapılan işlemlerin ve operasyonların kesintisiz bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla Metamax’ın depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği aldığı sunuculara, programlara, bulut bilişim şirketlerine ve elektronik ortamlara ve Metamax’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı yurt dışındaki iş ortaklarına ve onların hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına Kanun kapsamında açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.