Yatırım, gelecek dönemlerde bugünkü faydasından daha fazla fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kaynağın orta ve uzun vadede gelir elde etmek için kullanılmasıdır.

Yatırım yapılırken ulaşılmak istenen amaç, kullanılan kaynağı tüketmeden zaman içerisinde aynı kaynak cinsinden ya da farklı bir kaynak cinsinden artışını sağlamaktır. Bu artış ya da azalış oranında yatırımın ne derecede amacına ulaşıp ulaşmadığı ölçümlenebilir.

“Yatırım” kavramı bilimsel tanımı gereği bir değer saklama aracı değil, değer artırma aracıdır. Yatırım faaliyeti ile birlikte tüketim için mal ve hizmetler oluşturulur. Yatırım için kullanılan kaynaklarda artış olması beklenirken tüketim için kullanılan kaynaklar kullanılan oranda azalmaktadır.

Yatırım, kullanılan kaynağın katma değeri ile birlikte geri dönüşünü sağlar.

Yapılan yatırımın amacına ulaşması için risk koşullarının dikkate alınması oldukça önemlidir. Yatırım yapmadan önce analitik bir düzlemde düşünerek kaynak kullanımının ne oranda yapılacağına karar verilmelidir. Ya da yapılan değerlendirme sonucunda yatırımı hiç gerçekleştirmeme kararı da alınabilir. Bu unsurlar dikkate alındığında, yüksek risk faktörüne bağlı olarak yatırım yapılırken bütün kaynaklar tek bir yatırım aracı için kullanılmamalıdır. Böylece risk paylaştırılmış olur.

Düşük risk faktörü olan yatırım araçlarında ise yüksek oranda kaynak kullanımı daha yüksek getiri sağlama fırsatını sunar.

Metamax'ta yatırımlar gerçek varlıklara yani emlak ürünlerine dayalı olduğu için risk düşük olmasına karşın kazancınız yüksektir. Öne çıkan faydalar aşağıda listelenmiştir:

  • Düşük bütçelerle yatırım
  • Emlak getirisine dayalı yüksek kazanç
  • Düzenli kira geliri
  • 7/24 Alım-Satım
  • Düşük işlem ücretleri
  • Güvenli, şeffaf ve denetlenebilir “Blok Zincir Teknolojisi”

Hemen Üye Ol ve Avantajları Kaçırma!

https://metamax.com.tr/auth/register