Yatırım sepeti, birikimlerin tek bir yatırım aracı yerine birden fazla farklı yatırım araçlarına yönlendirilmesine denir. “Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak” şeklinde özetleyebileceğimiz bu teknik sayesinde piyasa dalgalanmalarından en az şekilde etkilenmek mümkündür.

Kazanç elde etmek amaçlı yapılan yatırımlar şüphesiz ki riskler göz önüne alınarak yapılmalıdır. Bu riskler zamana bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Yatırım araçlarının çeşitliliği ve her birinin kendine ait farklı dinamiklerinin olması değişken risklerin de ortaya çıkmasına neden olur. Bu durumda yatırımcıların yatırım yaparken alacakları riskleri ve risklerin derecelerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaları gerekir. Yatırım bütçesinin tamamını bir yatırım aracında kullanmak o yatırımdan elde edilen gelir oranında riski de arttıracaktır. Risk oranını düşürmek ve kazancı arttırmak için yatırım enstrümanlarının çeşitlendirilmesi oldukça önemlidir. Çeşitlendirilmiş yatırım portföyü neticesinde yatırım enstrümanlarında gerçekleşecek aşağı yönlü hareketlerden, yatırımcı minimum düzeyde etkilenir. Bu durumu daha iyi anlamak için bir grafik yardımı ile geometrik düzlemde incelemek faydalı olacaktır;

Grafikten de anlaşılacağı üzere risk oranı ve portföy çeşitliliği arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Portföy çeşitliliği sıfıra yaklaştıkça risk oranı artmakta, portföy çeşitliliği sıfırdan uzaklaştıkça risk oranı azalmaktadır. Bu durum yapılan yatırımların getirisini matematiksel olarak hesaplayarak istatistiki bir veri elde edilmesini sağlar. Böylece, yatırımı etkileyen ‘’diğer değişkenler sabitken’’ yalnızca yatırım sepetindeki seçimlere bağlı olarak arttırılan 1 birimlik portföy, yatırım sepetinin tamamının kaç birimlik riskten arındırıldığı olarak ortaya koyar. Örneğin; 100 birim bütçe ile yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının karşısında A, B, C ve D yatırım araçları olsun. Yatırım araçlarının beklenen ‘’tahmini getiri oranları’’ aşağıdaki gibidir;

A= %10, B=%15, C=%20, D=%25

Yatırımlarda risk ve getiri oranları, enflasyon, kur, faiz, piyasa, politika gibi birçok değişkenden etkilendikleri için tahmini olarak değerlendirilir. Bu oranlara bakıldığında bütçenin tamamı ile en yüksek getiri oranına sahip ‘’D’’ yatırım aracına yatırım yapmak en mantıklı seçenek olarak gözükebilir. Fakat bu durumda alınacak riskin tamamını da yalnızca ‘’D’’ yatırım aracı kapsamaktadır. Bu örnekte tüm yatırım araçlarının ‘’başarılı olma oranı’’ ortalama %50 olarak kabul edilirse uygulanabilecek çok sayıda farklı yatırım seçeneği ortaya çıkmaktadır. Yatırım sermayesinin tamamını sadece bir yatırım aracına bağlamak olası bir kayıpta tüm yatırımın riske atılması anlamına gelir. “Yatırım Sepeti” finansal yaklaşımına göre tüm yatırım bütçesini birden fazla yatırım aracına dağıtmak riski minimize etmek anlamına gelir ve böylelikle %50’lik risk oranının tek bir yatırım aracına yüklenmesi yerine 4 farklı yatırım aracı üzerinde dağıtılması birim başına düşen riski azaltarak daha yüksek getiri şansı verir. Bütçenin tamamının sadece ‘’D’’ yatırım aracı için kullanılması doğrudan %50 risk faktörü ile karşı karşıya kalınmasına neden olacaktır. Bütçenin 4 eşit parçaya bölünmesi ile yapılacak bir yatırım senaryosunda riskteki değişim (0,5 / 4 = 0,125) şeklinde olacaktır. Böylece beklenen birim başına risk oranı %12,5 seviyesine düşmüş olur.

Metamax, yatırım sepetinize dahil edebileceğiniz riski düşük ancak kazancı yüksek optimal bir yatırım aracıdır. Metamax’ı deneyimledikçe yatırım bütçenizi arttırmak sizin elinizde Hemen şimdi ücretsiz üye olun ve kazanmaya başlayı

https://staging.metamax.com.tr/auth/register