Alış ve satış emirleri kısaca yatırımcıların markette listelenen emlak ürünlerine ait NFT Paylarını almak ya da satmak için kendi aralarında oluşturdukları komutlardır.

Yatırımcılar market bölümünde yatırım yapmak istedikleri emlak ürünlerine ait NFT Paylarını satın almak için istedikleri fiyat ve miktar üzerinden alış emri oluşturabilirler. Belirlenen fiyat ve miktar oranında mevcut bir satış emri varsa alış emri anında otomatik olarak gerçekleşir

Eğer girilen emre karşılık gelen fiyat ve miktar oranında bir NFT Payı satışta değilse girilen emirdeki fiyat ve miktar oranında bir satış emri oluşturulduğu takdirde alış emri otomatik olarak gerçekleşecektir.

Yatırımcılar sahip oldukları NFT Paylarını market bölümünde satmak için belirledikleri fiyat ve miktarlar üzerinden satış emri verebilirler. Belirlenen fiyat ve miktar oranında mevcut bir alış emri varsa satış emri anında otomatik olarak gerçekleşir.

Satış emri verilen fiyat ve miktar oranında bir alış emri yoksa belirlenen fiyat ve miktarda alış emri oluşana kadar yatırımcı bekler ve istenen düzeyde alış emri oluştuğunda işlem gerçekleşecektir.

Alış ya da satış emirlerinde fiyat ve miktar oranları eşit olduğu takdirde öncelik sırası girilen emirlerin giriş zamanına göre belirlenir.

Ücretlendirme

Markette yapılan alış ya da satış emirlerinde işlem başına hem alıcıdan hem satıcıdan 0,005 (Binde 5) işlem ücreti alınır. İşlem ücretleri yapılan işlem sırasında otomatik olarak tahsil edilir ve yatırımcılar tarafından şeffaf bir şekilde platformda görüntülenebilir.