Ön Satışta alış emri kısaca yatırımcıların listelenen emlak ürünlerine ait Talep Paylarını almak için oluşturdukları komutlardır.

Yatırımcılar ön satış bölümünde yatırım yapmak istedikleri emlak ürünlerine ait Talep Paylarını satın almak için satışa sunulan fiyat ve miktar üzerinden alış emri oluşturabilirler.

Alış emirlerine karşılık gelen Talep Payları başarılı bir şekilde satışa dönüştüklerinde kullanıcı hesap menüsünde bulunan Panoda ve İşlem Geçmişi sekmelerinde ön taleplerim olarak görüntülenir.
Alış emirlerinde öncelik sırası girilen emirlerin giriş zamanına göre belirlenir.