Metamax, kiraladığı emlak ürünlerine ait tüm giderleri, brüt kira geliri içinden karşılar.

Giderler arasında emlak vergisi, gelir vergisi, kira stopajı, deprem sigortası, genel yönetim giderleri vb. bulunmaktadır.

Metamax, yukarıdaki tüm vergi ve giderleri kendisi karşılamaktadır.

Bu sebeple yatırımcılara yansıyan ek bir yükümlülük bulunmamaktadır